Workshop Conceptstudies - 2 december 2016

De Vlaamse regering kende recent de steden Dendermonde, Genk, Roeselare, Mechelen en Sint-Niklaas een conceptsubsidie stadsvernieuwing toe. Deze steden zijn op zoek naar multidisciplinaire (ontwerp)teams die hun stadsvernieuwingsconcept verder kunnen uitwerken.

We nodigen u daarom graag uit op de workshop conceptstudies van 2 december in Brussel. De projectleiders van de steden lichten er hun concept toe en schetsen welke expertises ze zoeken voor de conceptstudie. Professor dr. André Loeckx vult aan met de aandachtspunten van de jury stadsvernieuwing.

Programma

 • 9u00 - 9u45: onthaal en koffie
 • 9u45 - 9u55: verwelkoming
 • 9u55 – 11u20: Voorstelling goedgekeurde conceptstudies uit de oproep 2016 door de laureaten
  • 9u55 – 10u10: Stationsomgeving - Dendermonde
  • 10u10 – 10u25: Campus Bret Leerlandschap van de 21e eeuw - Genk
  • 10u25 – 10u40: Nekker Nova - Mechelen
  • 10u40 – 10u55: Groene Lob Baenslandwijk – Sint-Niklaas
  • 10u55 – 11u10: Van stadhuis naar stadcentrum XL - Roeselare
  • 11u10 – 11u30    Reflectie op de goedgekeurde conceptstudies door André Loeckx, professor emeritus van het Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven
 • 11u30 – 14u00   Informele mogelijkheid tot verduidelijking conceptstudies tijdens een walking lunch.

Over de conceptbegeleiding

Naast de projectsubsidies kent de Vlaamse Regering jaarlijks een aantal conceptsubsidies toe. De conceptsubsidie geeft de steden de kans om een nieuw stadsvernieuwingsidee en de haalbaarheid ervan te onderzoeken. Gaandeweg zijn de aanvragen naar conceptsubsidie steeds complexer geworden, wat een multidisciplinaire begeleiding noodzaakt. De multidisciplinaire samenstelling van de teams biedt startende en kleinere bureaus de gelegenheid om zich bij de steden in de kijker te zetten.

De vandaag voorliggende vraag naar conceptstudies omvatten de volgende expertises:

 • Mechelen: Stedenbouwkundig ontwerp/onderzoek, PPS, Participatie, aandacht voor ‘sociale’ stadsontwikkeling, economisch creatief opladen van de wijk  
 • Roeselare: Stedenbouwkundig onderzoek/ontwerp, Universiteit, Participatie, mobiliteit, economisch/handel.
 • Sint-Niklaas: Landschapsontwerp, Ontwerp openbare ruimte, Alternatieve waterhuishouding, Verkeer, mobiliteit, wijkleefbaarheid, Participatie en inspraak, communicatie en identiteitsontwikkeling, Duurzame ontwikkeling / ecologie en bodem, Juridisch/financiële kennis over herontwikkeling en herbestemming van woongebieden.
 • Genk: Participatie, Stedenbouwkundig ontwerp/onderzoek, Brede scholen/Onderwijs(innovatie), Landschapsontwerp, Mobiliteit.
 • Dendermonde: Landschappelijk erfgoed, Stedenbouwkundig ontwerp, Procesbegeleiding, mobiliteit (multimodaliteit en knooppuntwaarde), vastgoedberekening, participatie (bewoners, gebruikers, passanten).