Wonen aan de Leie

Deinze: wonen aan de Leie

Inbreng Vlaams stedenbeleid

 • Aanleg publieke ruimte
 • Projectsubsidie van 2.558.000 euro
 • Conceptsubsidie

Groen

 • Geplande groenruimte: 8.200 m².

Innovatieve realisaties

Het stadsvernieuwingsproject is voor de stad Deinze vernieuwend op het gebied van ruimtelijk conceptuele aanpak en  participatieve en communicatieve aanpak.

Programma

 • heraanleg van Markt en Kerkplein
 • heraanleg Kaandelpark
 • bouw van een nieuw Administratief Centrum

Partners

 • Stad Deinze
 • Vlaamse overheid: Waterwegen en Zeekanaal NV en Vlaams stedenbeleid
 • Dossche Mill’s

Publieke ruimte

 • Gerealiseerde verharde publieke buitenruimte: 9.000 m².
 • Geplande verharde publiek buitenruimte: 4.700 m².

Wonen

 • Gepland : 240 woningen.

Handelsruimte

 • Geplande:  maximaal 5.000m².

Mobiliteit

 • Het woonproject op de site van de molens wordt ingericht als een autoluw gebied.
 • Het gebied is volledig doorwaadbaar voor fietser en voetganger.
 • Aan de rand van de Leie wordt aan de rechteroever een fiets- en voetgangersverbinding aangelegd die de verdere uitbouw van het netwerk van trage wegen binnen de stadskern vorm geeft.
 • Aan de rand van de linkeroever wordt een promenade aangelegd.