Webinar open data voor lokale besturen

 • 28 oktober 2021

Op 18 november organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met imec vzw de webinar ‘Open Data voor lokale besturen’. Tijdens deze webinar wordt het handboek ‘Open Data voor lokale besturen’ getoond. Dit handboek is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken die helpen om een succesvol open data beleid in het lokaal bestuur uit te voeren. Naast het handboek is er ook een quick scan-presentatie. Via enkele vragen weet een lokaal bestuur dan hoe het gesteld is met open data in haar organisatie en hoe ze stappen vooruit kan zetten in haar open data beleid. Zowel het handboek, als de quick scan bouwen verder op bestaande initiatieven: Open Data Charter (uit het vorige programma van Smart Flanders) en de City-of-Things-oproep rond data awareness. 

Om het gebruik van beide tools te versterken, organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur in 2022 verschillende workshops/kennisdelingssessies om de hoofdstukken uit het handboek beter te vertalen in de praktijk. Tijdens de webinar kom je hier meer over te weten. 

De ontwikkeling van het handboek, de quick scan en de bijhorende workshops kaderen binnen de actualisatie- én uitbreidingsopdracht die imec vzw uitvoert. Bij het eerste Smart Flanders-programma (2017-2019) lag de nadruk op het (her)gebruik van open data. Dit leverde onder meer het Open Data Charter en de bijhorende bestekbepalingen/modelclausules op. Het Charter is echter enkel goed gekend onder de 13 centrumsteden, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse overheid. Om het (her)gebruik van open data in heel Vlaanderen op te krikken, moet het Charter ook gekend én goedgekeurd zijn in meer Vlaamse lokale besturen. Daarnaast moet de vertaalslag van het Charter naar de praktijk nog duidelijker en laagdrempeliger.  

Deze webinar duurt van 14u tot 16u.  

Hierbij het programma:

 • Verwelkoming door ABB
 • Presentatie handboek ‘open data voor lokale besturen) – imec
  • Een draaiboek om een open data-beleid op te zetten
 • De Quick-scan – imec
  • Een blik op het huidig open data-beleid van het bestuur
 • De begeleidende workshops – imec
  • Een verdiepend kennisdelingstraject en draagvlakcreatie om het handboek beter te implementeren
 • Open Data in Vlaanderen – Digitaal Vlaanderen
  • Een kijk op het groter beeld waarin de Vlaamse overheid inzet op het gebied van open data

Meer informatie over het handboek vind je op Smart Flanders

Schrijf je alvast in voor deze webinar.