VORK

  • 25 maart 2019

In 2017 ontving de stad Kortrijk in het kader van de eerste oproep “Investeringen in sociale infrastructuur” een subsidie voor de realisatie van ‘VORK, Gecombineerd project met opleiding en activering van keuken- en zaalpersoneel, volksrestaurant, kinderopvang en zorgloket’. Eind 2018 werd dit project helemaal gerealiseerd.

Op de hoek van de Spoorweglaan en de Doorniksestraat, een belangrijke inrijpoort naar de stad Kortrijk, bood het pand Gheysen, een imposante tapijtenwinkel, door jarenlange leegstand een trieste en troosteloze aanblik. Het pand werd in 2018 helemaal gerenoveerd tot VORK. VORK staat voor VOlksRestaurant Kortrijk. De grondige renovatie zorgde ervoor dat VORK een nieuwe landmark is voor de stad Kortrijk. Door de sociale functies is VORK ook een antenne, waar buurtbewoners in een niet-formele setting terecht kunnen voor ontmoeting.

Door de goede ligging komen er veel passanten. Het is een belangrijke doorsteek naar het winkel-wandelgebied, verbindt de stationsomgeving met de binnenstad en ligt tussen twee buurten: de Doorniksewijk, een eerder welstellend stadsdeel van Kortrijk, en de stationsomgeving, een buurt gekenmerkt door diversiteit en verhoogde kans op armoede.

De stad Kortrijk haalde zijn inspiratie bij ‘third places’ van Ray Oldenburg. Naast thuis en het werk zijn sociale ruimtes en gebouwen belangrijk, als plek waar burgers, bezoekers, werknemers,… elkaar kunnen ontmoeten. In zijn invloedrijke boek ‘The Great Good Place’ betoogt Ray Oldenburg dat ‘derde’ plaatsen belangrijk zijn voor het maatschappelijk middenveld, de democratie, de sociale cohesie, de burgerbetrokkenheid en het hebben van een gevoel van plaats. Voorbeelden hiervan zijn cafés, kapperszaken, kerken, clubs, openbare bibliotheken of parken.

Ondertussen draait het volksrestaurant VORK op volle toeren. 's Middags zit het restaurant vaak vol, met meer dan honderd bezoekers. Ongeveer een derde van de bezoekers geniet van een sociaal tarief.

VORK is niet alleen een restaurant waar iedereen lekker en gezond kan dineren tegen een eerlijke prijs. Het biedt in samenwerking met Horeca Vlaanderen, de VDAB en diverse scholen ook een praktische opleiding voor de horeca. In de keuken worden keukenmedewerkers opgeleid, en in het restaurant leren toekomstige hulpkelners de stiel. De opleiding hulpkelner is een volledige opleiding waar je in zes maanden tijd alle kneepjes van het vak leert: tafels dekken, bestellingen opnemen met de tablet, opdienen, de bar openhouden...

In december kregen dertien afgestudeerden uit de eerste lichting hun diploma van hulpkelners. Tien onder hen zijn ondertussen aan de slag in de horeca, grootkeukens van ziekenhuizen en rusthuizen. De opleiding staat open voor iedereen van 18 tot 65 jaar. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor attitude-training: op tijd komen, verwittigen als je toch niet kan komen of even wat later bent, helder en correct met elkaar communiceren,…

In de horeca zijn veel vacatures, vooral in de keuken. Van de 400 mensen die een opleiding kregen, heeft ruim 60 procent een job gevonden. Bijna de helft komt ook echt in de horeca terecht, de rest vindt in andere sectoren een baan.

De cursisten krijgen eerst tien weken een opleiding in de keuken van VORK en volgen daarna een stage van vier weken op een plek die samen met hen wordt uitgezocht. In het nieuwe Volksrestaurant verdubbelde het aantal cursisten keukenpersoneel tot 52 personen en kwamen er 24 extra cursisten zaalpersoneel bij. Om de vijf weken begint een nieuwe groep cursisten van zes à zeven mensen. Zo is er in de keuken een mix van complete beginners en cursisten met al enige ervaring. De eerste vijf weken moeten de cursisten geen avondshiften doen, tijdens de laatste vijf weken moet dat wel als voorbereiding op het echte werk.

Naast het opleidingsrestaurant werd in VORK ook een inkomensgerelateerde kinderopvang geopend die plaats biedt aan in totaal 53 kinderen, verdeeld over drie leefgroepen. Ouders die een opleiding volgen, in een werkervaringstraject zitten of gaan solliciteren, kunnen hun kind ook voor een korte tijd naar de kinderopvang brengen.

Zowel Mentor vzw, dat instaat voor de opleiding en begeleiding van de VORK-cursisten, als de dienst activering van OCMW Kortrijk kunnen beroep doen op een dringende opvangplaats in de kinderopvang. Kinderopvang is zo mogelijk voor ouders die trajecten in het opleidingsrestaurant volgen. In totaal houdt de kinderopvang één kindplaats per leefgroep vrij in functie van de vraag naar dringende opvang. VORK hecht veel belang aan de sociale functie van kinderopvang. Naast oog voor de sociale ontwikkeling van het kind hecht VORK aandacht voor ouderondersteuning.

Ten slotte organiseert VORK ook een laagdrempelig zorgloket. Mensen kunnen bij het zorgloket terecht met al hun vragen over zorg in de ruime zin, met expliciete aandacht voor rechtenuitputting en tegemoetkomingen. De bedoeling is om mensen via dit centraal loket op weg te helpen naar het vinden van de juiste zorg, administratieve ondersteuning en de minst ingrijpende vorm van hulp- of dienstverlening.