Vlaanderen heeft heel wat potentieel om lokale voedselstrategieën uit te bouwen

  • 28 april 2015

Op 24 april 2015 werd het beleidsadvies van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) over lokale voedselstrategieën aan de Vlaamse Regering voorgesteld. Het advies stelt dat er heel wat potentieel in Vlaanderen aanwezig is om lokale voedselstrategieën verder uit te bouwen en geeft aanbevelingen om dat potentieel te benutten.

Het IPO heeft een bestuurlijk overleg dat is samengesteld uit politieke mandatarissen uit de drie bestuursniveaus: 9 Vlaamse ministers, 5 provinciegouverneurs en 5 burgemeesters. Het bestuurlijk overleg wordt o.a. ondersteund door een thematisch overleg. Voor het advies over lokale voedselstrategieën bestond het thematisch overleg uit medewerkers van verschillende Vlaamse beleidsdomeinen (waaronder het Agentschap Binnenlands Bestuur), provincies, gemeenten, kennisinstellingen en middenveld.

Schema aanbevelingen IPO

Het IPO-advies over lokale voedselstrategieën bevat adviesen op het vlak van beheer en bestuur, het stimuleren van ondernemerschap bij voedselproducenten en aanbevelingen op vlak van ruimtegebruik.

Meer info: