Vlaamse overheid start lerend netwerk financiering lokale klimaatplannen

  • 2 oktober 2014
In opdracht van de steden Gent en Antwerpen, werkte Technum / SuMa Consulting het financieel luik bij hun lokale klimaatplannen uit. Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie wil de opgedane kennis en ervaringen verspreide. Technum / SuMa consulting werken daarvoor een draaiboek uit en starten een lerend netwerk op. De startbijeenkomst is voorzien voor  23 oktober.
 
Meer info: