Vlaams minister Somers opende de inspiratiedag ‘(F)aces of the future’

  • 4 oktober 2021

Vlaams minister Somers opende op 16 september 2021 de Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit ‘(F)aces of the future’.  De inspiratiedag ‘(F)aces of the future’ was een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Vlaams minister Somers beklemtoonde het belang van het vooropstellen van duidelijke en wervende doelen in lokale besturen. Dit kan dienen als leidraad voor zowel burgers als voor het beleid. Mobiliteit moeten we niet louter sectoraal benaderen, maar wel in samenhang bekijken met het klimaatbeleid en de optimalisatie van de publieke ruimte. Voorbeelden van eenvoudige doelen die echt richting geven zijn: 1 extra deelauto per 500 inwoners, het voorzien van 1 extra boom per inwoner, het ontharden van 1 m² verharde ruimte per inwoner. Dit soort doelen bieden een kompas aan het lokaal bestuur en brengen een stuk eenvoud in de complexiteit.

Vlaams minister Somers gelooft sterk in het potentieel van (elektrisch) autodelen. Een auto staat ongeveer 95% van de tijd geparkeerd. Op die manier neemt de auto een gigantisch potentieel aan groen-, ontmoetings- en zachte mobiliteitsruimte in.  Durf als lokaal bestuur aanbodsgericht te denken!  Wanneer het lokale bestuur voldoende deelauto’s kan voorzien per wijk of deelgemeente, dan verhoogt de kans dat vraag en gebruik van deelauto's spontaan groeien.

Centrale thema's op de studiedag waren onder andere (1) toegankelijke en betaalbare mobiliteit, (2) mobiliteit en kwaliteitsvolle leefomgeving in stedelijke kernen, (3) buurtpunten en mobipunten in landelijke gebieden, (4) de modal shift, (5) het potentieel van deel-, elektrische en autonome mobiliteit, enz.

Presentaties van de inspiratiedag ‘(F)aces of the future’