Vlaams minister Homans zet project Buurtstewards verder

  • 13 april 2016

Vlaams minister van Steden en Inburgering en Integratie Liesbeth Homans zal het project ‘Buurtstewards’ blijven ondersteunen. Die buurtstewards of buurtwerkers bevorderen het samenleven met de Roma-migranten in een aantal centrumsteden.

Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas en Brussel hebben een grote instroom MOE(Roma)-migranten. Om het samenleven tussen oude en nieuwe bewoners te bevorderen worden in de wijken waar het samenleven het felst onder druk staat, buurtstewards ingezet. De centrale doelstelling is het overbruggen van de afstand tussen de reguliere stadsdiensten en de Romabevolking.

Emanciperen

Hoewel in 2012 werd voorzien dat de financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen maar zou lopen tot augustus 2016, besliste minister Homans om de buurtstewards toch te blijven ondersteunen. “De werkbezoeken en de evaluaties hebben aangetoond dat ze heel waardevol werk leveren”, aldus minister Homans.

“De buurtstewards zijn geen ‘klusjesmannen’ die het werk van de doelgroep of van diensten en voorzieningen overnemen”, zegt minister Homans. “Integendeel: ze motiveren de Roma om zelf de stap te zetten naar de stadsdiensten en voorzieningen. Zo gaan ze thuis kijken of de kinderen wel naar school zijn vertrokken en leiden ze de Roma toe naar bepaalde gezondheidsvoorzieningen.”

Vlaams minister Homans trekt voor het komende werkingsjaar alvast 800.000 euro aan middelen uit. De subsidie per gemeente is gebaseerd op de Romapopulatie in de stad. Sint-Niklaas krijgt 100.000 euro, Gent 300.000 euro, Antwerpen en Brussel (Vlaamse Gemeenschapscommissie) krijgen elk 200.000 euro.

Meer over Buurtstewards.