Vlaams Fonds ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen

  • 22 november 2016

Na advies van de Raad van State hechtte de Vlaamse Regering op vrijdag 18 november 2016 haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat de regels vastlegt voor de werking en de verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen.

Het bundelt drie subsidiestromen in één regelgevend kader: het voormalige federale grootstedenbeleid, stadsvernieuwing en het plattelandsfonds. Onder voorbehoud van goedkeuring in het decreet met de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 zal dit fonds 33 miljoen euro bevatten in het begrotingsjaar 2017. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.