Verslagboek 'Duurzame & creatieve steden'

De ViA-Rondetafel ‘Duurzame en creatieve steden’ was het startpunt van een herbronning van het Vlaamse Stedenbeleid. Meer dan 250 deelnemers bogen zich over de vraag hoe de stad oplossingen kan bieden voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag. De debatten van de Rondetafel en input van experts hebben een neerslag gevonden in de publicatie: ‘Duurzame en creatieve steden. De stad als motor van de samenleving’.

Het Vlaamse Stedenbeleid bestond toen tien jaar. Het beleid voor de stad heeft van de steden in Vlaanderen betere plekken gemaakt om te wonen, te werken en te leven. De resultaten zijn zichtbaar. Toch staat de stad in Vlaanderen vandaag voor nieuwe uitdagingen. Een aantal ingrijpende maatschappelijke evoluties kondigen zich aan.

Op de ViA-Rondetafel ‘Duurzame en creatieve steden’, die plaatsvond op 14 maart 2012, bogen de deelnemers zich over de vraag hoe de stad oplossingen kan bieden voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Ze deden dat aan de hand van drie transitiethema’s: ruimte, klimaat en sociaal. De deelnemers bestonden uit beleidsmensen uit de steden en de Vlaamse overheid, academici, opiniemakers, ondernemers en organisaties uit het middenveld.

De ideeën, voorstellen en analyses van de deelnemers hebben een neerslag gevonden in het verslagboek van de ViA-Rondetafel. Het eerste deel is een weergave van de discussies die plaatsvonden tijdens de Rondetafel en schetst in de conceptuele achtergrond waartegen het debat zich afspeelde. Dat deel brengt een selectie van een aantal inspirerende stellingen en analyses die toen genoteerd werden. Het tweede deel brengt zes essays van vooraanstaande experts die vanuit zeer verschillende invalshoeken hun licht laten schijnen op de ingrijpende evoluties die onze maatschappij en onze stad doormaken.

Met het verslagboek ‘Duurzame en creatieve steden - De stad als motor van de samenleving’ is het debat over de stad in Vlaanderen niet beslecht. De publicatie en de ViA-Rondetafel vormen geen eindpunt maar wel de start van een levendig debat. De verzamelde inzichten vormen de basis van een vernieuwd en breed gedragen Stedenbeleid voor het komende decennium. Het is een beleid dat tot stand komt op basis van voortdurende dialoog en samenwerking. Een beleid, niet enkel voor de stad, maar voor meer stad en stedelijkheid in Vlaanderen.