Vastgoedprijzen en woningaanbod in de centrumsteden

De woningprijzen in de centrumsteden zijn de laatste jaren sterker gestegen dan in de rest van Vlaanderen. De betaalbaarheid van het wonen lijkt vooral voor jonge gezinnen nog steeds onder druk te staan. In opdracht van Vlaams minister Vanden Bossche maakten Frank Vastmans en Michael Ryckewaert van de KUL een diepgaande analyse van de woningprijzen en het vastgoedaanbod in de steden. Wat de algemene betaalbaarheid betreft argumenteren de onderzoekers volgende scherpe visie: 'de woningprijsevolutie zegt niet zozeer iets over de betaalbaarheid, maar de betaalbaarheid verklaart eigenlijk de gestegen woningprijs'.

De prijs die men voor een woning betaalt is niet zozeer de verkoopprijs, maar wel het hypotheekafbetalingsplan. De dalende intrestvoet heeft zich met andere woorden vertaald in stijgende prijzen, zonder dat de betaalbaarheid fundamenteel gewijzigd is. Louter fiscale stimuli voor woningaankoop zoals de woonbonus hebben de woningprijzen daar bovenop nog een extra boost gegeven. Gemiddeld bedroeg het prijseffect van de woonbonus 11%. Voor kleinere woningen was dit zelfs groter. De prijsstijgingen door de woonbonus resulteerden daarom in een nuleffect op vlak van betaalbaarheid voor kopers en een verschuiving van het fiscale voordeel naar verkopers.

Naast de algemene betaalbaarheid zijn de onderzoekers ook in de diepte gaan kijken. Zo zijn de woningprijzen in Gent, Leuven, Antwerpen en Mechelen het sterkst gestegen, terwijl ze in Hasselt, Roeselare, Kortrijk en Genk het minst toegenomen zijn. Een duiding van deze cijfers evenals mogelijke verklarende factoren zijn te vinden in het onderzoeksrapport.

Tenslotte hebben de onderzoekers voor vijf steden een analyse gemaakt van de evolutie van het woonaanbod. Men spreekt vaak over de nood aan grondgebonden woningen in steden, e.d., maar wat zien we hier nu van in de reële vastgoedontwikkeling? Dit hebben de onderzoekers diepgaand onderzocht voor Antwerpen, Aalst, Genk, Hasselt en Oostende. Zo kan je in het onderzoeksrapport lezen in welke buurten in deze steden welke types van woonontwikkeling zich ontwikkelen.

Download de verschillende delen van het onderzoeksrapport:

Vastgoedprijzen en woningaanbod deel 1
Vastgoedprijzen en woningaanbod, deel 2:_ vergunningen
Vastgoedprijzen en woningaanbod deel 3: conclusies
Vastgoedprijzen en woningaanbod: algemeen profielschets centrumsteden