Trefdag Kind in de Stad: stadsateliers

Tijdens de Trefdag Kind in de Stad gingen 6 stadsateliers door:

'Veilig op straat' [over mobiliteit & openbare ruimte]

Hoe realiseren we een kindvriendelijke en veilige mobiliteit? Hoe draagt dit bij tot de leefbaarheid van de stad? Ondervinden andere stadsbewoners er voor- of nadelen van?

Presentaties:

 • Wijk Meuletiende, Turnhout: Wouter Verhaert, mobiliteitsambtenaar, vertelde op welke manier de wijk Meuletiende een kindvriendelijke wijk is. In zijn verhaal is aandacht voor het ontwerp van openbaar domein en mobiliteit in en van en naar de wijk.
 • Velo-droom, Gent : Ouders en leerkrachten uit acht scholen in Sint-Amandsberg en Oostakker ijveren voor fietsvriendelijke routes naar de school. Ze brachten gevaarlijke punten in kaart en legden die voor aan het stadsbestuur. De ouders en leerkrachten nemen echter ook zelf initiatieven om de routes naar de scholen fiets- en kindvriendelijker te maken. Jeroen Mercy, vader & vrijwilliger, lichtte het initiatief toe.
 • Kindlint Oostende: De stad Oostende zorgde voor een kindlint, een verbinding, tussen verschillende plekken waar kinderen spelen. Voetpaden en fietspaden tussen de verschillende plekken werden veiliger, aantrekkelijker en ludieker gemaakt. Vicky Pettens, stad Oostende, bracht het verhaal.

Stadsatelier_Veilig Op Straat
 

 

Mijn groene stad' [over klimaat & natuur]

Hoe creëren we een gezonde en duurzame stad? Wat is de meerwaarde voor kinderen en andere stadsbewoners?

Presentaties:

 • Over ecologische en dus kindvriendelijke stedenbouw. Erik Rombaut vertelde over 'ecologische en dus kindvriendelijke stedenbouw'. Hoe zijn de ecologisch gewenste hogere woondensiteiten te verzoenen met aantrekkelijke kindvriendelijke én biodiverse buurten? Hij geeft voorbeelden van Europese ecowijken en ecodorpen. Erik Rombaut doceert ecologisch onderbouwde stedenbouw en ruimtelijke planning aan de faculteit architectuur van de KULeuven, campus LUCA (Sint-Lucas Gent/Brussel).
 • Groen Neerland Antwerpen. Groen Neerland (of Park van Eden) in Wilrijk is een 23ha groot park. Aan de randen van het gebied zijn er bouwzones voor 350 wooneenheden. Het park zelf is opgesplitst in twee grote delen: een semi‐toegankelijk natuurgebied van 9 hectare dat beheerd wordt door vzw Natuurpunt, en een parkzone van 14 hectare met verschillende onderdelen. De inrichting van de parkzone is gericht op water en spelen in de natuur. Zo zijn er drie grote speelvalleien met water en heuvels, waar kinderen kunnen spelen in en met de natuur. Dit is een type park waar kampen gebouwd kunnen worden en waar kinderen vrij kunnen spelen en dingen ontdekken. Daarnaast zal de educatieve zone kinderen aanzetten tot het bestuderen van de natuur en tips geven over wat we in onze eigen tuin kunnen doen om bij te dragen aan een grotere biodiversiteit. Het park heeft ook 43 ecologische volkstuinen waar mensen die geen tuin hebben, zelf hun groenten kunnen kweken. Nicolas Cleeremans, medewerker van de AG stadsplanning van de stad Antwerpen, lichtte het project toe.
 • Leefstraat Gent. Door een autoluwe inrichting van de straat en een andere plek voor geparkeerde auto's (bvb. in een buurtparking) komt er meer ruimte voor groen, ontmoeting en samenleven. Om minder afhankelijk te zijn van de auto testen de bewoners gedurende een maand alternatieve vervoersmodi uit: bvb. gebruik van elektrische fiets voor woon-werkverplaatsing, inschakelen van bakfiets voor boodschappen, thuislevering, gedeelde auto's, … Dries Gysels en Tim Scheirs, projectmedewerkers 'Fiets van Troje', vertelden over het experiment.

KStadsatelier Mijn Groene Stad
 

 

'Elke dag leren' [over leren in en van de stad]

Hoe geven we kinderen de nodige handvatten om hun stedelijk burgerschap ten volle te beleven? Hoe leren ze in de stad? Hoe leren ze van de stad en haar bewoners?

Presentaties:

 • Het belang van de interactie tussen de stad en de buurt, de leefwereld van de kinderen en de school: Door Lia Blaton, projectmedewerker Brede school van het Steunpunt Diversiteit en Leren
 • Buurtschool V-Tex en omliggende wijk, Brede School Kortrijk. Directie en leerkrachten van de Freinetschool in de V-Texwijk hechten groot belang aan interactie tussen de kinderen en de (andere) bewoners van de wijk. Zo is er een initiatief waarbij de kinderen bloembakken van de ouderen in de wijk onderhouden. Dit is een project binnen de Brede Schoolwerking van de stad Kortrijk. Door Els Denaux, Coördinator van de buurtschool V-TEX.
 • Kidslab Genk. Kidslab is een project dat de taalvaardigheid van kinderen in zogenaamde concentratiescholen verder opbouwt. Het omvat een aanpak die focust op offline/online sensibilisering en participatie in sociale innovatie waarbij van onderuit naar nieuwe digitale toepassingen gezocht wordt met een maatschappelijke meerwaarde. Door Bart Cornille, projectmanager van iDrops.
 • Six-up: Six-up is een project van de Brede School Essegem in de Brusselse gemeente Jette. Leerlingen van verschillende scholen werkten samen aan een buurtkrantje waarin ze interviews met mensen en winkeliers in de buurt publiceerden. Door Anja Desmedt van Brede School Essegem.

Stadsatelier Elke Dag Leren 
 

 

'Spelen & ontmoeten' [over woning & ruimtelijke planning]

Hoe bieden we kinderen de ruimte om te spelen en zich te ontwikkelen? Hoe is dit ook een meerwaarde voor andere stadsbewoners?

Presentaties:

 • Hoe combineren we in de dense stad kwalitatieve openbare ruimte en kindvriendelijkheid? Naomi Felder, architect bij Bureau FELD uit Amsterdam, heeft met het project Gezin in de Stad het tijd ruimtelijk gedrag van kinderen en hun gezinnen in de stad in beeld gebracht. Ze vertelde over de bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoek.
 • De Loods Vilvoorde. In de wijk Broek was er weinig interactie tussen de bewoners. De oudere (autochtone) bewoners ontmoetten elkaar vooral in het buurtcafé. De jonge gezinnen, inwijkelingen van (Noord-)Afrikaanse origine uit Brussel, waren meer gericht op het werken in de hoofdstad. De jonge kinderen, die vooral op straat speelden, kenden elkaar wel heel goed. Toen de stad een loods ter beschikking stelde om het gemeenschapsleven te bevorderen en de bewoners te betrekken bij een participatietraject, kwam er vooral veel respons van de kinderen. Uiteindelijk richtten ze, samen met een vrijwilligster, de Loods zelf in en stimuleerden ze mee het gemeenschapsleven in de wijk. Het participatietraject werd opgestart door Marleen Goethals (KULeuven). Maud Willemen, architect & vrijwilligster, richtte samen met de kinderen De Loods in en organiseerde met hen acties in de wijk. Ze brachten samen het verhaal van dit project.
 • Atelier de Stad Brussel: Kanal Playground. Ontwerpers, lokale organisaties en de kinderen en jongeren uit de wijken langs het kanaal in Brussel gaan samen aan de slag bij het uittekenen van de publieke ruimte. Het project werd toegelicht door Roeland Dudal van Architecture Workroom Brussels.

Stadsatelier_Spelen En Onmoeten  (zonder Kanal Playground)
 

'Ik ben een stedeling' [over burgerschap & participatie]

Hoe activeren we het burgerschap van kinderen en jongeren? Hoe laten we hen zich de stad toe-eigenen? Hoe stellen we hen in verbinding met andere stadsbewoners?

Presentaties:

 • H30 Mechelen. H30 is een onderdeel van de reguliere werking van het cultuurcentrum. Het is een artistieke werkplek voor jonge mensen die werkt aan nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid en toegevoegde identiteit. H30 doet hierbij inspanningen om maatschappelijk kwetsbare jongeren te bereiken. Door te participeren in H30, binnen een gemeenschappelijke context, krijgen jongeren van elkaar steun en prikkels om het culturele landschap te ontdekken. Uiteindelijk zullen deze inspanningen de enge betekenis van cultuurparticipatie dienen, nl deelnemen aan het aanbod zoals voorgesteld vanuit een gevestigde instelling. Gebracht door Brien Coppens van de stad Mechelen.
 • De Vijf Blokken, Brussel. Bij een participatieproject in de wijk 'Vijf Blokken' bleek er wrevel te zijn tussen de jongeren en oudere bewoners van de appartementsblokken. Ondersteund door medewerkers van JES, zetten de jongeren zich meer in voor de wijk. Ze vormden bv. een klusjesploeg en werden opgeleid als animatoren voor hun jongere broertjes en zusjes. Gebracht door Hannelore Martens, JES.
 • De Basta Bende, Hasselt. Villa Basta uit Hasselt laat kinderen uit het 6e leerjaar activiteiten en projecten rond samenwerking en burgerzin opzetten. De projecten zijn niet alleen voor kinderen, maar voor alle Hasselaars. Daar blijft het echter niet bij: alle opgezette activiteiten en projecten krijgen nog ruime media-aandacht via de Weblog BastaTV, het programma BastaTV dat op de laatste woensdagnamiddag van iedere maand op Studio TV Limburg te zien is en het stadsmagazine. De verschillende media worden geredigeerd door de kinderen zelf. Gebracht door Wouter Elen van Villa Basta.

Stadsatelier 'Ik ben een stedeling'
 

 

'Een kindbeleid vormgeven vanuit de stad' [over aandacht voor kinderen & jongeren binnen beleidsplanning]

Hoe kan een stadsbestuur bij de uitvoering van zijn meerjarenprogramma blijvend aandacht hebben voor kinderen en jongeren?

Presentaties door:

 • Caroline Van Den Eynde, stad Turnhout
 • Karen Claes, stad Mechelen
 • Vicky Pettens, stad Oostende (met focus op het bestrijden van (kinder)armoede in Oostende).

Stadsatelier 'Een kindbeleid vormgeven vanuit de stad'