Trefdag Digitaal Vlaanderen

  • 20 september 2019

Informatie Vlaanderen wil de samenwerking op het vlak van gegevensaanmaak, -beheer en -deling bevorderen en regelen, zowel tussen overheidsdiensten onderling als tussen overheden, burgers en bedrijven. De Trefdag brengt al hun klanten samen. De Trefdag Digitaal Vlaanderen vindt plaats op donderdag 28 november 2019 in het ICC in Gent.

Trefdag AIV