Transitie naar duurzame mobiliteit in steden: analysekader voor steden

  • 2 februari 2015

Ontwerpbureau BUUR en ShiftN ontwikkelden in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (i.s.m. Thuis in de Stad) een analysekader voor duurzame stedelijke mobiliteit. Het analysekader is bedoeld als instrument dat steden toestaat om hun mobiliteitssysteem grondig onder de loep te nemen en te onderzoeken op potentiëlen voor een transitie naar duurzame mobiliteit.

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

  • De beschrijving van het analysekader dat is opgemaakt op basis van bestaande literatuur over transitiemodellen en duurzame mobiliteit.
  • De toetsing van het analysekader aan vijf Europese steden (Zürich, Freiburg, Groningen, Bolzano en La Rochelle)  die kunnen gezien worden als koplopers in duurzame mobiliteit en een beschrijving van het transitiepotentieel van die steden.
  • Een toepassing van het analysekader op de centrumstad Leuven.

Lees meer