Thuis in de Stad-prijs 2014

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans maakte op 30 januari 2015 de winnaars van de Thuis in de Stad-prijs 2014 bekend. De prijs werd ex aequo toegekend aan de projecten Leefstraat (Gent), Eggefoort Friche (Brussel) en Kortrijk Spreekt/iedereen spreekt. De drie projecten ontvingen een geldprijs van 50.000 euro. ’t Groen Kwartier (Antwerpen) kreeg een eervolle vermelding van de jury.

Meer info:

pdf bestandVerslag jury Thuis in de Stad-prijs (79 kB)

 

Winnaars

Leefstraat (stad Gent)

Het Leefstraatexperiment is erop gericht bewoners en beleidsmakers evaringsgericht te laten zoeken hoe een andere benadering van een straat, en in het verlengde daarvan de openbare ruimte mogelijk is. Bewoners gaan samen met vrijwilligers uit het Fiets van Troje-netwerk, de Stad en partnerbedrijven aan de slag rond hun duurzame droomstraat. Met de straat als canvas, schilderen de bewoners de straat van hun toekomst. Ze zoeken in praktijk uit of - en hoe - een andere en groenere straatinrichting, gekoppeld aan minder autogebruik, het samenleven in de straat en wonen in de stad een stuk aangenamer kan maken. De dialoog en dynamiek die hierdoor tussen de bewoners ontstaat, maakt dit project uniek.

Het project Gent, Leefstraat-experiment werd door de jury beoordeeld als een project dat getuigt van een goede strategische aanpak, met een methodiek die goed bruikbaar is voor moeilijke, buurtgebonden mobiliteits-en leefbaarheidskwesties.

Meer info:

Eggevoort Friche (Brussel, ingediend door VGC en City Mine(d)/PUM collectief)

Eggevoort FricheEggevoort Friche is de naam van een publieke groene ruimte in Brussel én van een project dat de leefbaarheid van de starre, betonnen Europawijk vol kantoren en hermetische vergaderzalen wil verhogen. Op het braakliggend terrein, een oase in “betonstad” Europawijk, zetten betrokkenen zelf initiatieven op, dragen ze bij aan of kunnen ze genieten van initiatieven van anderen. In een buurt die al drie decennia geplaagd wordt door overstromingen, vormde “water in de stad” een logisch thema.  De samenwerkingen en experimenten die op de Friche in het klein worden uitgeprobeerd, zijn  ook van belang voor het Leopoldspark, de Europawijk of de hele Stad.

Het project Eggevoort-Friche-Citymin(d) werd door de jury beoordeeld als een positief en vernieuwend project, dat er in slaagt een nieuwe vorm van stedelijkheid te realiseren, met duidelijke en tastbare resultaten, met aandacht voor alle bevolkingslagen, en met een sterke band met verschillende overheden. Het project fungeert als externe makelaar in een no man’s land, en zorgt voor een match tussen de verschillende spelers, zorgt voor nieuwe coalities en nieuwe ontwerpen en activiteiten.

Meer info:

Kortrijk Spreekt/Iedereen Spreekt (Kortrijk)

Kortrijk SpreektDe voorbije decennia vormde het verenigingsleven dé voedingsbodem van het socio-cultureel leven in Kortrijk waar de stad zich op kon beroepen. Maar de maatschappij verandert, burgers engageren zich meer tijdelijk of doelmatig, zodat de instroom vermindert en verenigingen niet alleen meer representatief zijn voor een gebied. Er ontstaan andere netwerken en structuren en de stad moet zich daaraan aanpassen. Deze evolutie, samen met een aantal nieuwe uitdagingen waarmee een lokaal bestuur geconfronteerd wordt, was voor de stad een uitdaging om haar wijze van besturen te durven herzien. Het bestuur wil de stad teruggeven aan haar inwoners, haar inwoners motiveren om zelf mee de handen uit de mouwen te steken, mee te beslissen, mee verantwoordelijkheid te nemen om de stad te laten herleven…een verhaal van co-creatie, co-productie…

Het project Kortrijk Spreekt werd door de jury beoordeeld als een creatief en innovatief project, dat een interessante dynamiek teweeg brengt. Het project sluit aan bij het zoeken naar nieuwe vormen van politiek en bestuur, en het is een vernieuwende ingreep van de stad om een aantal initiatieven op gang te zetten, op een zeer open manier, en in het besef dat een aantal resultaten onzeker zijn. De jury heeft waardering voor de ingezette ‘best practices’ op uiteindelijk zeer verschillende terreinen, met name ruimtelijk-fysieke ingrepen en armoedebestrijding.

Meer info:

Shortlist

Stad Antwerpen: 't Groen Kwartier

De site van 7,2 ha midden in de stad Antwerpen was sinds het begin van de vorige eeuw bekend als het Militair Hospitaal. Het ligt in de 19e eeuwse gordel van de kernstad. Het Militair Hospitaal Antwerpen ligt in het kerngebied van het bouwblok. Alle gebouwen op de site werden opgetrokken tussen 1898 en het eerste decennium van de 20ste eeuw. Het is steeds verboden terrein geweest voor de buurt en was letterlijk een lege vlek op de land- en stratenkaart tot het Ministerie van Defensie in 1993 besliste om de deuren voorgoed te sluiten en deze enclave te verkopen. Vandaag staat deze lege vlek zeer expliciet op de kaart van Antwerpen, en werd het Militair Hospitaal inmiddels omgedoopt tot “ ’t Groen Kwartier”. Gezien de omvang van de site heeft dit belangrijk stadsproject voldoende slagkracht om nieuwe impulsen te geven aan de omliggende wijken op vlak van woningdiversiteit, groene open ruimte, speelfaciliteiten, wijkverbindingen en mobiliteit.

Meer info:

 

Brussel (VGC): Cultureghem

De site van Abattoir bevindt zich in het centrum van Anderlecht. Deze site van 40.000 m² ontvangt wekelijks meer dan 100.000 bezoekers tijdens verschillende markten. Cultureghem vzw voegt hier een culturele, sociale, educatieve en sportieve dimensie aan toe, in dialoog met de buurt en bij uitbreiding met heel Brussel en omgeving. Cultureghem vzw heeft de goesting, de wil en de ambitie om een antwoord te bieden aan de actuele nood van de inwoners van Anderlecht en bij uitbreiding heel Brussel aan kwaliteitsvolle publieke ruimtes. Een ontmoetingsruimte waar ze kunnen spelen, dansen, feesten, gezond eten en nog zoveel meer. Cultureghem is een jonge vzw die met haar werking een aangenaam kader creëert om kansen te geven aan ontmoeting en ontwikkeling. De verschillende projecten van Cultureghem brengen in een heel tastbaar en aantrekkelijk concept veel samen: gemeenschapsvorming, culturele diversiteit, inspraak, koken als kunst, gezond en toch goedkoop koken, milieuzorg, strijd tegen kansarmoede, ondersteunen van plaatselijke economie en beter benutten van de openbare ruimte.

Mechelen: Café Herman

Café Herman is een ESF-project dat sociale netwerken opent voor multiculturele ondernemers. Netwerken zijn belangrijk om ondernemende migranten toe te leiden naar diensten die hun handelszaak en familie nodig hebben om economisch actief te worden of om te groeien. Met als neveneffect dat de binnenstad een prettige plaats wordt vol diversiteit.

De inzet van het ESF-project is het inbedden en uitrollen van een dienstverlening voor bestaande of startende etnische ondernemers in kleinbedrijf, met wortels in een allochtone gemeenschap waarvan de leden grotendeels niet-economisch actief zijn.