Thuis in de Stad-prijs 2012

De Badboot en CityDepot winnaars Thuis in de Stad-prijs 2012

Vlaams minister Van den Bossche heeft op de trefdag Innovatie in de Stad de Thuis in de Stad-prijs 2012 uitgereikt. Volgens de jury van de Thuis in de Stad-prijs vervullen de Badboot in Antwerpen en City Depot in Hasselt beiden 'een voorbeeldfunctie door hun creatieve aanpak en volgehouden inzet om de omslag te maken van een concrete problematiek naar een visie op stedelijk samenleven en het streven deze visie om te zetten naar concrete initiatieven.' Beide projecten ontvingen ex aequo de eerste prijs ter waarde van 75.000 euro.

>> Lees de toelichting van de juryvoorzitter.

De Badboot

De Badboot is een uniek drijvend openluchtzwembad dat in de zomer van 2012 geopend is in het Kattendijkdok op het Eilandje in Antwerpen. Een zwembeurt in de Badboot geeft het gevoel van te zwemmen in de dokken van het Eilandje.

Volgens de jury van de Thuis in de Stad-prijs is De Badboot 'een voorbeeld van slow urbanism en maakt het water en de waterbeleving op het water tot een volwaardig deel van de stad. Het project wordt gedragen door een sterke, kwalitatief hoogstaande ruimtelijke infrastructuur en bestuurlijke inzet; het brengt een nieuwe positieve noot in de stad. De Badboot getuigt bovendien van een sterke planningscapaciteit en participatieve visie. De koppeling van stadsvernieuwing aan het waterplan is vernieuwend, evenals de gerichte inzet op duurzaamheid'.

>> Naar website.

CityDepot

CityDepot doet aan slimme stadsdistributie in Hasselt. CityDepot pakt de belevering van binnensteden op een unieke manier aan: samen met de lokale handelaars wordt beslist om goederen niet meer aan de eigen voordeur te laten leveren, maar aan een gezamenlijke nieuwe voordeur aan de stadsrand. Vanuit dat depot wordt de levering van de goederen met bestemming binnenstad georganiseerd. Dit gebeurt gebundeld, groen, veilig en volledig op maat en in regie van de handelaar.

De jury over CityDepot: 'Het project CityDepot is een voorbeeld van hoe een stad kan inzetten op samenwerking, duurzaamheid en sociale tewerkstelling. Het project integreert op een intelligente manier beleidsacties op diverse domeinen: duurzame mobiliteit, economie, tewerkstelling. Het biedt een vernieuwend antwoord op een probleem waar veel steden mee geconfronteerd worden en is overdraagbaar'.

>> Lees meer (smart cities blog Thuis in de Stad).
>> Naar website.

 

Shortlist 2012

Naast De Badboot en CityDepot haalden de volgende projecten de shortlist voor de deskundige jury:

Antwerpen: Velo Antwerpen

Velo is het fietsdeelsysteem van Antwerpen. Momeenteel zijn 1.000 fietsen (aan 82 stations) 24/7 beschikbaar in de (binnen)stad. De stad werkt daarmee aan o.a. een leefbare en bereikbare stad.

>> Naar website.

Brussel (VGC): Maison BILOBA Huis

Maison BILOBA Huis is een ontmoetingsplaats/ankerpunt én een solidaire woon- en leefomgeving voor senioren waar gezamenlijk betekenis en vorm wordt gegeven aan "oud worden in de Brabantwijk". Maison BILOBA Huis richt zich expliciet naar senioren van diverse origine. Maison BILOBA Huis streeft ernaar dat de senior, of die nu thuis woont, bij een van de kinderen inwoont, of in Maison BILOBA Huis woont, waardig oud kan worden.

>> Naar website.

Gent: Gentenaar 2.0

Het project Gent 2.0 focust op het stimuleren van digitale kennis en vaardigheden voor een slimme stad. Co-creatie van digitale toepassingen door bewoners, ontwikkelaars en stadsbestuur is het uitgangspunt om nieuwe, gedragen antwoorden te vinden op de stedelijke uitdagingen van vandaag. De mogelijkheden van apps, sociale media, lokale sites worden geëxploreerd, terwijl het stadsbestuur haar rol als facilitator in een digitale omgeving vorm geeft. De stad faciliteert door een bewonersacademie (bewoners delen kennis over hun wijk-sites) en Apps For Ghent (Open Data als brandstof voor creativiteit).

>> Website Apps for Ghent.

Mechelen: H30/Villa32

H30 is een artistieke werkplek voor jonge mensen en onderdeel van het Cultuurcentrum Mechelen.

H30 zet verschillende artistieke activiteiten en projecten op poten waarin jonge mensen creatief en experimenteel kunnen bezig zijn met theater, dans, beeldende kunst, muziek, film en veel meer.

H30/Villa32 bestaat uit verschillende ateliers, loketten van enkele stadsdiensten (zoals het fuifloket) en de administratie van de dienst jeugd.

>> Naar website.

Sint-Niklaas: Renovatie De Casino

De Casino is een historisch pand uit 1850 dat in het verleden dienst deed als bioscoop en concertzaal. Het gebouw (met zijn achterliggende park) is in Sint-Niklaas en omstreken bekend omdat het in het collectief geheugen als ontmoetingsplaats geboekstaafd staat en diverse generaties er zich in het verleden ontspanden. De renovatie van de Casino was een middel om een vernieuwde stedelijke dynamiek te realiseren.

>> Naar website.