Thor Park

Genk – Thor Park

Inbreng Vlaams stedenbeleid

 • renovatie van het hoofdgebouw
 • projectsubsidie van 3.038.500 euro
 • stedenfondsmiddelen

Mobiliteit

 • Pendelbus tijdens spits.
 • Onderzoek naar hybride of elektrische bus.
 • Er wordt een fietsverbinding Thor Park – Maaseikerbaan uitgewerkt.
 • THOT-park wordt aan regulier net van De Lijn gekoppeld.

Handelsruimte

Gerealiseerd:

 • IncubaThor: dienstenplatform voor startende en doorgroeiende bedrijven = 3.900 m² beschikbare kantoorruimte.

Gepland: ca. 380.000m²

 • EnergyVille I  (onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen.): 15.000 m².
 • Hoofdgebouw Thor Park (business- en activiteitencentrum) : 22.000 m².
 • MoThor (hoogwaardig bedrijvenpark op Thor – kantoorconcept):  5.200 m².

Groen

 • Aantal m² gerealiseerde groenruimte: 119.160 m²
 • Aantal m² geplande groenruimte: 14.815 m²

Innovatieve realisaties

 • Duurzaam bedrijventerrein management
 • Parkmanagement
 • Energie beheer en opvolging belangrijk onderdeel van parkmanagement
 • Studie windenergie
 • Studie warmtenetten
 • Studie mogelijkheden diepe geothermie
 • Idee  onderzoek van virtual power plant

Programma

 • herbestemming van de voormalige mijnsite van Waterschei (circa 90ha) tot een hoogwaardig bedrijvenpark en wetenschapspark
 • een uniek belevingspark voor de buurtbewoners, met ruimte voor natuurrecreatie, evenementen en cultuur
 • multifunctioneel hoofdgebouw met horeca, een horecaplein, vergaderzalen, een auditorium, kinderopvang, fitness en ruimte voor evenementen.

Partners

 • Stad Genk
 • Vlaamse overheid: Agentschap Ondernemen, VMM, Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaams stedenbeleid en Erfgoed Vlaanderen
 • Autonoom Gemeentebedrijf Genk
 • Mo-Thor nv
 • THV DMI/ VanHout/Van Roey-POM Limburg
 • VITO
 • IMEC
 • EFRO
 • HERMES-fonds
 • Holding Wetenschapspark Waterschei nv
 • LRM
 • LSM

Publieke ruimte

 • Aantal m² gerealiseerde verharde publieke buitenruimte: 85.997 m²
 • Aantal m² geplande verharde publiek buitenruimte: 84.397 m²
 • De site functioneert als een uniek belevingspark en aantrekkingspool voor de buurtbewoners, met een park waarin de unieke natuur van de mijnsite en de terril het decor vormen zowel voor recreatie in de natuur, en die ook plaats biedt voor bijzondere artistieke belevingen.  De omgevingsaanleg van de site is gebaseerd op het behoud van de huidige natuurelementen in het beschermde landschap, is opgevat als een parkgebied met wandel- en fietspaden, karaktervolle overdekte picknick plekken.  De site biedt huisvesting aan blikvangende artistieke projecten zoals Manifesta in 2012 en Harmonic Fields in 2013.  De inrichting van de publieke ruimte werd bekroond met de prijs Publieke Ruimte in 2010
 • De reeds aangelegde parkings zijn bosparkings met duurzame waterdoorlatende materialen = 19818 m² (mee geteld in verharde oppervlakte)
 • Fietspaden langs parkboulevard en ontsluiting over het terrein met zitplaatsen en picknickruimtes, paviljoenen.
 • Inrichting van het park met natuurlijk wateropvang bekken voor het hoofdgebouw

Gemeenschapsinitiatieven

Gepland:

 • Hoofdgebouw Thor Park (business- en activiteitencentrum) : 22.000 m² met centrale congres- en ontmoetingsinfrastructuur voor het hele Thor park, een horecaplein enkinderopvang .
 • T2 campus: 25.000m² (technologie & talent campus) : Samenwerking Syntra, VDAB, Stad Genk en technsich secundair onderwijs voor technologie opleidingen op maat van de behoeften van bedrijven.