Testfase van de digitale tool ‘Kinderen en jongeren in de stad’ gaat deze week van start

  • 15 september 2014

Kind en Samenleving, de Hogeschool Gent en Mediaraven ontwikkelden in opdracht van Thuis in de Stad een digitale tool om kinderen en jongeren te bevragen over hun perceptie over hun buurt en stad. Deze tool werd uitgewerkt in het kader van de nieuwe Stadsmonitor die in 2015 verschijnt.

De Stadsmonitor zal daarmee niet alleen de duurzaamheid en leefbaarheid van onze steden in kaart brengen op basis van de leefwereld van volwassenen, maar ook op basis van die van kinderen en jongeren.

Deze bevraging werd opgesteld steunend op een visietraject met experten uit de centrumsteden en het middenveld en op basis van een creatieve kwalitatieve participatiemethodiek met kinderen en jongeren. Tijdens dit laatste proces onderzochten Kind en Samenleving in samenwerking met de Hogeschool Gent wat kinderen en jongeren belangrijk vinden in een duurzame en leefbare stad en hoe ze die stad beleven. Hierbij werd ook aandacht besteed aan de manier waarop vragen best gesteld worden zodanig dat ze begrijpbaar en aantrekkelijk zijn voor kinderen en jongeren. Mediaraven zorgde voor de ontwikkeling van de digitale tool.

Digitale tool Kind in de stad

De tool wordt deze week uitgetest bij meer dan 300 kinderen, gespreid over verschillende klassen in 6 verschillende steden (Leuven, Kortrijk, Gent, Antwerpen, Aalst en Genk). De resultaten en aanbevelingen van deze bevraging zullen verschijnen samen met de publicatie van de nieuwe Stadsmonitor (voorjaar 2015).

Meer info:
Lees meer over de kindfocus in de Stadsmonitor