Subsidies voor grootstedelijke problematieken

Sinds 2017 voorziet de Vlaamse Regering extra middelen voor Dilbeek, Halle en Vilvoorde, die omwille van hun grote functionele verwevenheid met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geconfronteerd worden met grootstedelijke problematieken, zonder zelf een centrumstad te zijn.

De selectie- en financieringswijze van Dilbeek, Halle en Vilvoorde is gebaseerd op objectieve parameters die een goede weergave bieden van de trend richting verstedelijking en de bijbehorende maatschappelijke uitdagingen. Vanaf 2020 voorziet de Vlaamse Regering op basis van dezelfde objectieve parameters en binnen hetzelfde kader bijkomend subsidies voor Ninove.

Met deze subsidies wil de Vlaamse Regering deze lokale besturen bijkomende financiële ruimte geven om op lokaal niveau te komen tot structurele bestuurlijke antwoorden op deze uitdagingen. Zij kunnen autonoom beslissen over de besteding en rapporteren hierover via de jaarrekening die zij in het kader van de beheers- en beleidscyclus jaarlijks overmaken. 

Objectieve parameters

  • een bevolkingsdichtheid van meer dan 500 inwoners per km²;
  • het migratiesaldo van personen met een niet-EU nationaliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, behoort tot het hoogste kwartiel van alle Vlaamse steden en gemeenten;
  • het percentage leefloners ten opzichte van het volledige inwonersaantal van de stad of de gemeente, behoort tot het hoogste kwartiel van alle Vlaamse steden en gemeenten;
  • het percentage personen met een niet EU+ nationaliteit (of derdelanders) ten opzichte van het volledige inwonersaantal van de stad of de gemeente, behoort tot het hoogste kwartiel van alle Vlaamse steden en gemeenten.

    Personen met een niet EU+ nationaliteit (of derdelanders) zijn personen met een nationaliteit van landen buiten de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Vervolgens is uit de lijst van potentiële begunstigden een selectie gemaakt o.b.v. het inwonersaantal. 
Dit leidde in 2017 tot de selectie van Vilvoorde, Dilbeek en Halle en vanaf 2020 ook Ninove, de stad die qua inwonersaantal de eerstvolgende gemeente is die aan de criteria voldoet. 

Overzicht subsidies (in euro)

  Dilbeek Halle Vilvoorde Ninove
2017 854.000 641.000 1.505.000 /
2018 854.000 641.000 1.505.000 /
2019 854.000 641.000 1.505.000 /
2020 1.329.749 624.305 1.505.053 1.040.893
2021 1.329.749 624.305 1.505.053 1.040.893
2022 1.329.749 624.305 1.505.053 1.040.893
2023 1.329.749 624.305 1.505.053 1.040.893
2024 1.329.749 624.305 1.505.053 1.040.893
2025 1.329.749 624.305 1.505.053 1.040.893