Subsidies niet-centrumsteden

In het kader van de stadsvernieuwing kunnen zowel centrumsteden, als provinciale en kleinere steden deelnemen aan oproepen. Hiernaast biedt het Vlaams stedenbeleid ook specifiek middelen aan een beperkt aantal niet-centrumsteden.

Sinds 2017 voorziet de Vlaamse Regering extra middelen voor Dilbeek, Halle en Vilvoorde, die omwille van hun grote functionele verwevenheid met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geconfronteerd worden met grootstedelijke problematieken, zonder zelf een centrumstad te zijn. 

De selectie- en financieringswijze van Dilbeek, Halle en Vilvoorde is gebaseerd op objectieve parameters die een goede weergave bieden van de trend richting verstedelijking en de bijbehorende maatschappelijke uitdagingen. Vanaf 2020 voorziet de Vlaamse Regering op basis van dezelfde objectieve parameters en binnen hetzelfde kader bijkomend subsidies voor Ninove.

Vanaf 2020 stelt de Vlaamse Regering subsidies ter beschikking van Denderleeuw, Geraardsbergen en Zottegem, die geen centrum- of regiostad zijn, maar een knooppuntfunctie inzake mobiliteit in de regio uitoefenen.