Studienamiddag publicatie conceptsubsidie - 29 april 2019

  • 22 maart 2019

De conceptsubsidie stadsvernieuwing is bij onze steden een begrip van kennis- en capaciteitsopbouw rond stadsontwikkeling geworden. Het afgelopen anderhalf decennium leverde meer dan zestig conceptstudies op. De jury stadsvernieuwing, het regieteam en team stedenbeleid vonden de tijd rijp om stil te staan bij de resultaten en het afgelegd parcours.

Niet alleen visies en (master)plannen, maar ook de processen van capaciteitsopbouw binnen de lokale besturen en hun administraties zijn belangrijke uitkomsten van een conceptstudie. De conceptbegeleidingen sterken de lokale besturen in hun stadsontwikkeling, waarbij zij gaandeweg met kennis van zaken samenwerkingsverbanden aangaan met andere publieke actoren, private partners en de civiele maatschappij.

Met de publicatie willen we een constructieve en kritische blik werpen op 15 jaar conceptsubsidies, doorspekt met tal van voorbeelden, ervaringen en observaties van de leden van het regieteam en de jury. De digitale uitgave van de publicatie leent zich perfect tot het resultaat dat wordt beoogd, namelijk een instrument waarbij voortdurende nieuwe resultaten van opgeleverde studies en bijkomende links kunnen worden toegevoegd.

Op 29 april wordt de publicatie gelanceerd op een studiemoment waarbij de voorzitter van de jury stadsvernieuwing, Michiel Dehaene, de spits afbijt, gevolgd door drie voorbeelden van conceptsubsidies. André Loeckx sluit de namiddag af met een indringende terugblik op 17 jaar stadsvernieuwing.

 

pdf bestandPublicatie Conceptsubsidie (46.18 MB)

15 jaar coceptsubsidie onder de loep

Presentaties

Thierry Goossens, welkomstwoord

docx bestandverwelkoming conceptsubsidie (22 kB)

Michiel Dehaene, de bijzondere rol van de conceptsubsidie in het Vlaamse stadsvernieuwingsverhaal

pdf bestandIntroductie conceptsubsidie (11.89 MB)

Joris Velleman, resultaten conceptsubsidie Stationsomgeving Dendermonde

pdf bestandStationsomgeving Dendermonde (8.85 MB)

Veronique Claessens, resultaten van de conceptsubsidie Multiproductief netwerk Kolenspoor

pdf bestandKolenspoor (5.1 MB)

Marc Martens, conceptsubsidie Turnova in Turnhout

pdf bestandTurnova (17.89 MB)

André Loeckx, slotwoord

pdf bestandLezing A. Loeckx (119 kB)