De burger in de stad. Samenhang tussen overheidsbeleid en burgerinitiatief

Stedelingen zijn meer en meer betrokken bij het vormgeven van hun stad. Ze zetten stedelijke vraagstukken op de agenda, gaan in overleg of debat met het stadsbestuur of zetten zelf stedelijke interventies op. Welke rollen kan het stadsbestuur hierin opnemen? Hoe kan het leren van de initiatieven van haar burgers? Hoe kan de stad de initiatieven van haar burgers verduurzamen?

Studiedag 'De burger in de stad'9 stedelijke projecten, keynote speaker Filip De Rynck en deelnemers aan het stadsatelier beantwoordden deze vragen. Dit stadsatelier werd uitgewerkt i.s.m. Antwerpen aan 't Woord.