Studiedag fiets- en autodelen

Thuis in de Stad stelde op 22 april 2014 de onderzoeken naar fietsdeelsystemen en particulier autodelen in de centrumsteden voor. Op diezelfde studiedag gaven verschillende sprekers hun visie over hoe gedeelde mobiliteit bijdraagt aan duurzamere steden. De presentaties van de sprekers kan u hier terugvinden.

Fietsdeelsystemen in de centrumsteden

Het onderzoek ‘introductie van fietsdeelsystemen in de centrumsteden’ werd voorgesteld door de volgende sprekers:

  • Enid Zwerts, MINT NV, over fietsdeelsystemen in Europa Inventaris van fietsdeelsystemen in Europa. 
  • Brecht Vandelanotte, stad Roeselare, over de onderzoeksresultaten voor Roeselare.
  • Tony Martens, Mobiliteitsbedrijf stad Gent, over de onderzoeksresultaten voor Gent.

 Presentaties over Fietsdelen

Particulier autodelen in de centrumsteden

De onderzoeksopdracht ‘Uitbreiding particuliere autodeelprojecten in de 13 centrumsteden’ werd voorgesteld door Jeffrey Matthys van Autopia en aangevuld met de getuigenis van Elke Leyman, particulier autodeler uit Gent.

Presentatie Autopia

Gedeelde mobiliteit en vervoersarmoede

Elke Bossaert, Mobiel 21, had het over hoe en in hoeverre gedeelde mobiliteit een antwoord biedt op vervoersarmoede.

Presentatie Gedeelde Mobiliteit &_Vervoersarmoede

Over hoe  gedeelde mobiliteit bijdraagt tot autoluwe wijken en duurzame steden

In deze sessie beantwoordden verschillende sprekers de vraag hoe fietsdelen en autodelen het best kunnen afgestemd worden op het openbaar vervoer en hoe ze bijdragen tot autoluwe wijken en steden. De sprekers waren:

  • Ronald Haverman, bedenker van de OV-fiets in Nederland en directeur van MyWheels
  • Wim Nicque, doelgroepmanager De Lijn
  • Stefanie Bernard, Vanhaerents NV.

Gedeelde Mobiliteit_& autoluwe wijken


Over gedeelde mobiliteit, delen en gedeelde ruimte.

Drie sprekers lichtten nieuwe concepten toe over delen en mobiliteit:

  • Caroline Brône, NMBS, over 'Als je morgen in jouw station zou kunnen werken?'
  • Frank Verheijden over Buggybooker, een deelsysteem voor kinderwagens
  • Esther Vandenbroucke, Netwerk Bewust Verbruiken, over 'op wielekes', een deelsysteem voor kinderfietsen.

Presentaties nieuwe concepten gedeelde mobiliteit