Steden worden eigenaar van data

  • 18 maart 2020

Onlangs kwam in het nieuws dat de Stad Leuven zelf eigenaar wordt van data die voortvloeien uit diensten aan de stad. Mede dankzij het werk vanuit het Smart Flanders-programma is het voor de stad Leuven nu mogelijk om deze moeilijk te verkrijgen data toch in handen te krijgen.

Tegenwoordig zijn data voor bedrijven zeer waardevol. De tijd dat data als restproduct overbleven is al lang voorbij. De steden in het Smart Flanders-programma botsen nu in hun zoektocht naar meer open data vaak op onbereikbare data. Ze zijn namelijk in handen van een bedrijf waarmee de steden een contract afsloten.

Vroeger werd met mogelijke nuttige data voor de stad immers geen rekening gehouden. Een voorbeeld hiervan is de bezettingsgraad van stedelijke parkeergarages. Door deze op realtime basis aan te bieden als open data, kunnen ontwikkelaars aan de slag gaan voor navigatie-apps. Hierdoor vinden wagenbestuurders gerichter een parkeerplaats en vermindert het zoekverkeer in de binnenstad.

Om bij nieuwe contracten toch rekening te houden met het beschikbaar houden van nuttige data, heeft het Smart Flanders-programma een document opgesteld met bestekclausules. Deze clausules houden rekening met de principes uit het Open Data Charter. Dit document kan gebruikt worden in aanbestedingen, concessies en contracten om met leveranciers regelingen te treffen rond data. Alhoewel dit document beschikbaar is, blijft het succes afhankelijk van de toepassingen. De steden spelen hier een trekkersrol. Dat de stad Leuven de keuze maakt om zelf eigenaar te worden van data, versterkt de legitimiteit van de bestekclausules.

Smart Flanders