Start campagne: 'autodelen met je buren'

  • 29 mei 2015

Met de campagne ‘Autodelen met je buren’ willen Thuis in de stad en Autopia diverse groepen stadsbewoners aanmoedigen om een auto te delen met elkaar. Waar autodelen tot nu toe vooral een homogeen en selectief publiek weet aan te spreken, moet de campagne autodelen toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen ongeacht inkomensniveau, afkomst of werksituatie.

Autodelen wordt steeds populairder. Door met andere mensen uit dezelfde buurt één of meerdere auto’s te delen, deel je immers niet alleen de kosten (verzekering, taksen, onderhoud, verbruik, …) maar wordt ook de buurtcohesie versterkt via het opzetten van living labs rond autodelen. Bovendien is het een ideale manier om samen met de buurt meer ruimte te creëren in de eigen straat.

Living labs

(Particulier) autodelen bereikt echter een vrij homogeen en selectief publiek. Autopia onderzoekt daarom in opdracht van Thuis in de Stad hoe andere doelgroepen te bereiken. Vooral ook om in te spelen op een steeds grotere vervoersarmoede, ook bij stedelingen. Via living labs zal Autopia particulier autodelen trachten toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen ongeacht inkomensniveau, afkomst of werksituatie. Daarom lanceren ze samen de campagne “autodelen met je buren”. Dit is een kostendelende, toegankelijke vorm van autodelen op buurtniveau.  

Campagne 'autodelen met je buren'Lokale ambassadeurs

Om zo veel mogelijk verschillende doelgroepen te bereiken worden lokale ambassadeurs aangesteld die het eerste aanspreekpunt vormen voor de buurt. Autopia zal gedurende het project 3 participatiemodellen (living labs) uittesten. Ze vertrekt in eerste instantie vanuit de wijk. Hiervoor werkt ze samen met onder andere sociale woonprojecten en - huisvestingsmaatschappijen. De buurt ziet ze geografisch als een niveau hoger en hiervoor zijn er partnerships met samenlevingsopbouw, zelforganisaties en verenigingen waar armen het woord nemen. Tenslotte richt Autopia zich op de ganse stad met als voornaamste partners de VDAB, lokale werkwinkel, interimkantoren en sociale tewerkstellingsinitiatieven.

Verhogen basismobiliteit

Autodelen heeft veel voordelen op vlak van mobiliteit en milieu. Autopia wil met deze campagne echter ook de basismobiliteit en zelfredzaamheid van mensen verhogen, de sociale cohesie versterken en experimenteren met vormen van participatie. Bovendien wil Autopia mensen in vervoersarmoede ook informeren over andere vervoersalternatieven zoals openbaar vervoer, carpoolen en fietsdeelsystemen. De campagne zal worden gelanceerd in mei en juni in minstens 6 centrumsteden (Roeselare, Gent, Mechelen, Antwerpen, Leuven en Turnhout).

Autodelen met je buren in de praktijk

Je gebruikt de auto als je hem nodig hebt, heb je hem niet nodig, dan kan iemand anders hem gebruiken. Afhankelijk van het type wagen betaal je een vaste kilometerprijs (tussen de 0.25 à 0.35 €) aan de eigenaar wanneer je de wagen gebruikt. Bovendien is het super eenvoudig! Je maakt afspraken via een contract, daarna reserveer je de wagen en na gebruik betaal je enkel het aantal gereden kilometers.