Nieuw-Zuid

Nieuw Zuid Antwerpen

Inbreng Vlaams stedenbeleid

 • Inzet op duurzaamheidsbenadering: lokale en bovenlokale bewustmaking, slimme ICT – Home intelligence, duurzame elektriciteitsproductie, vergroening en uitbreiding van een slim warmtenet, duurzame mobiliteit, verbeteren van de luchtkwaliteit, duurzaam waterbeheer en grijswaterrecuperatie
 • Projectsubsidie van 3.223.380 euro
 • Conceptsubsidie van 60.000 euro

Publieke ruimte

 • Hemelwaterneutraliteit: waterinfiltratiesysteem via groendaken en wadi’s gekoppeld aan een voetpadenstructuur
 • Inplanting van centrale warmteproductie

Gemeenschapsinitiatieven

Geplande lokale voorzieningen 20.000 à 40.000 m²:

 • bredescholen
 • kinderopvang
 • sporthal
 • dienstencentrum

Innovatieve realisaties

 • Inzet op vernieuwende duurzaamheidsoplossingen in combinatie met gedragsverandering
 • Oprichten van een community  voor het sluiten van duurzaam gebruiksgedrag en gebruik van slimme technologie voor zichtbaarheid van verbruik en verhoging van het wooncomfort
 • Masterplan als katalysator voor verduurzaming van de bestaande omgeving

Programma

 • Herontwikkelen van een voormalig havengebied tot een gemengde stadswijk
 • Ontwikkelen van een Smart City District

Partners

 • Stad Antwerpen
 • Triple Living
 • Vlaamse overheid: Vlaams stedenbeleid, VMSW, Waterwegen en Zeekanaal NV
 • Sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven
 • Stedelijk onderwijs
 • Concessiehouder Warmteproject

Wonen

 • Gepland: 2.000 woningen
 • Nieuwbouw: 10% nieuwe woonvormen
 • 20% sociale woningen

Groen

Gepland:

 • 15 ha buurt- en wijkpark
 • Aanleg 6 ha kaaien
 • 5 ha park aan de nieuwe woonwijk
 • 7 ha paden, pleinen en groengebiedjes

Mobiliteit

 • Realisatie van een ondergrondse en geclusterde parking
 • Inzetten op kwaliteitsvolle fietsenstallingen en autodelen

Handelsruimte

 • Commerciële functies 20.000 m²
 • Horeca en buurtwinkels
 • Bovenlokale economische ontwikkeling via de kantoorontwikkeling 40.000 à 70.000 m²
 • Creatieve economie via atelierwoningen