Groen Kwartier

Inbreng Vlaams stedenbeleid

 • Bijkomende ontsluiting door grondverwerving

 • Aanleg openbaar domein: Marialei, extra’s groen, sport en spel, aanleg doorgangen

 • 3.000.000 euro

Mobiliteit

 • verkeersvrije site
 • ondergronds parkeren en bezoekersparkeren aan de randen
 • doorkruisbaar voor voetgangers en fietsers en vormt zo een verbinding met het bestaande stadsweefsel
 • Autodeelplaatsen (Cambio)
 • Hub voor fietsdelen (Velo)

Publieke ruimte

 • De gehele site van 7,5 hectare is volledig autovrij.
 • Het gehele openbare  terrein wordt een speelterrein/park , zowel voor de nieuwe site als voor de omliggende bestaande buurt.
 • Aantal m² gerealiseerde groenruimte: 15.800 m²
 • Aantal m² gerealiseerde verharde publieke buitenruimte: 10.400 m²
 • Aantal m² geplande groenruimte: 13.000m²
 • Aantal m² geplande verharde publiek buitenruimte: 6.000 m²

Wonen

 • Sociale koopwoningen: gerealiseerd: 0 / totaal aantal gepland: 45
 • Sociale huurwoningen: gerealiseerd: 25 / totaal aantal gepland: 50
 • Renovaties: gerealiseerd: 55 / totaal aantal gepland: 70
 • Nieuwbouw: gerealiseerd: 65 / totaal aantal gepland: 230
 • Ongeveer 25% sociale woningen, 40% bescheiden woningen.

Handelsruimte

 • Aantal gerealiseerde handels-/diensten-/bedrijfsruimte: 2.000 m²
 • Aantal nog geplande handels-/diensten-/bedrijfsruimte: 4.000 m²

Programma

 • herontwikkeling van een militaire site (7,22 ha) tot gemengde woonwijk in een intieme tuinomgeving
 • realisatie van publieke doorgangen.

Ontwerp

 • Masterplan en architectuur : Beel & Achtergael Architecten
 • 360 Architecten
 • Huiswerk Architecten
 • uapS
 • Michel Desvigne (landschap)

Partners

 • Stad Antwerpen, AG Vespa (coördinatie), AG Stadsplanning (Antwerpen), Stedelijke diensten Antwerpen (dienst stedelijk wijkoverleg, dienst stads- en buurtonderhoud, dienst stedenbouwkundige vergunningen…)
 •  Vlaamse overheid: Agentschap RO Vlaanderen (advies monumenten, subsidiedossier, vergunningstraject) en Vlaams stedenbeleid
 • Federale overheid (Defensie, sanering van de gronden, voormalige grondeigenaar)
 • NV MHA Militair Hospitaal Antwerpen (Vanhaerents NV – Wilma NV)
 • SHM ARRO
 • SHM Woonhaven
 • buurtcomités (Verenig de Krachten)

Groen

 • Aantal gerealiseerde groenruimte: 15.800 m²
 • Aantal gerealiseerde verharde publieke buitenruimte: 10.400 m²
 • Aantal nog geplande groenruimte: 13.000m²
 • Aantal nog geplande verharde publiek buitenruimte: 6.000 m²

Innovatieve realisaties

 • Tijdelijke invulling
 • Duurzame mobiliteit
 • Bedrijvencentrum voor jonge starters
 • Participatie

Gemeenschapsinitiatieven

 • Kinderopvang voor 85 kinderen voorzien in de stedelijke kinderkribbe in aanbouw aan de kant Van Luppenstraat.
 • De overdekte wintergang kan dienen als plaats voor allerhande al dan niet georganiseerde buurtactiviteiten.