Eilandje

't Eilandje Antwerpen februari 2015

Inbreng Vlaams stedenbeleid

 • Aanleg Straat Kattendijkdok Westkaai, Limaplein, Dokrand, Publiek Domein Londen – Amsterdamstraat
 • Projectsubsidie van 1.500.000 euro

Publieke ruimte

 • Gerealiseerd: 139.291m
 • Gepland: 121.960 m²
 • Flaneerkades langs het water met speelaanleidingen
 • parkeren, vnl. ondergronds
 • evenementenpleinen en parkpleintjes
 • gescheiden riolering
 • open voegen voor waterinfiltratie

Wonen

 • Gerealiseerd: ca 700
 • Gepland: ca 1.750
 • Sociale koopwoningen: 25 gerealiseerd, ca. 200 gepland
 • Sociale huurwoningen: 26 gerealiseerd,ca. 200 gepland
 • renovaties: 900 gerealiseerd, renovatie door private markt gebeurt gestaag

Programma

 • Omgeving Oude Dokken, Cadixwijk, Montvideo/culturele as, Londen- en Amsterdamstraat
 • Herontwikkeling van een voormalig havengebied tot een gemengde stadswijk; heraanleg van de publieke ruimte

Partners

 • Stad Antwerpen
 • AG Stadsplanning
 • SPV Brabo II
 • NV Kattendijkdok
 • Vlaamse overheid: Vlaams stedenbeleid

Handelsruimte

 • horeca en kleinhandel
 • havengerelateerde diensten
 • creatieve economie (mode, design, architectuur)

Gemeenschapsinitiatieven

 • Gerealiseerd: Felix archief, MAS, Red Star Line
 • Gepland: Cadix Kunstencampus, kinderopvang, kleuter- en basisschool

Groen

 • Gerealiseerd: 26.858m²
 • Gepland: 30.490m²

Innovatieve realisaties

 • energiezuinige wijkontwikkeling Cadix o.b.v. masterplan, duurzaamheid met overal groendaken
 • tijdelijke invullingen: Welvaert (waterproject naast het MAS), tijdelijke kadetuinen, Badboot
 • wervend programma “Stad in verandering” op het Eilandje creëert dynamische dialoog.