Stadsvernieuwing: thematische oproep 2017

  • 14 juni 2017

Vanaf 2017 lanceert minister Homans in het kader van stadsvernieuwing een thematische oproep waarmee ze mikt op kleinschalige en vernieuwende stadsprojecten die inspelen op specifieke stedelijke uitdagingen die binnen de 3 jaar moeten worden gerealiseerd. Het is de bedoeling om vlot in te spelen op nieuwe uitdagingen of op uitdagingen waarop nog geen afdoende antwoord wordt gegeven.

Voor de oproep 2017 kiest minister Homans voor ‘Groen in de Stad'.

De minister wenst daarmee in te zetten op de leefbaarheid en de duurzaamheid van de Vlaamse steden.  Via de thematische oproep 2017 geeft de minister de steden de kans hun stad te ‘vergroenen om zo de fysieke uitstraling, de leefbaarheid en de ecologische duurzaamheid van de stad te verbeteren. Gezien de beperkte vrije ruimte in onze steden wordt gezocht naar innovatieve projecten die vanuit het gegeven van de compacte stad creatieve oplossingen aanreiken en inspelen op meerdere aspecten van duurzaamheid en leefbaarheid.

De oproep is afgesloten.