Stadsvernieuwing: oproep 2017

  • 18 mei 2017

Stadsvernieuwing maakt sinds eind 2016 integraal deel uit van het Vlaams fonds ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen. Op 12 mei 2017 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit goed. Daarmee gaf ze groen licht aan minister Liesbeth Homans om de oproep 2017 voor Stadsvernieuwing te lanceren, maar die is nu iets uitgebreider dan vroeger.

Met stadsvernieuwingsprojecten wil de minister de (sociale) aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid van onze steden verhogen. Wat maakt die stadsprojecten zo uitzonderlijk?

  • Ze streven allemaal een ingrijpende vernieuwing van een stadsdeel na.
  • Ze passen in een brede stedelijke visie.
  • Ze vormen een hefboom voor een geïntegreerde stadsontwikkeling.

Naast de gekende subsidies voor de realisatie van grote stadsvernieuwingsprojecten en conceptstudies, voorziet het Vlaamse stedenbeleid vanaf 2017 jaarlijkse, thematische subsidies. Met de thematische oproep mikt de minister op kleinschalige, vernieuwende stadsprojecten die inspelen op specifieke stedelijke uitdagingen en waarvan de realisatietijd beperkt is tot drie jaar.