Onderzoek naar samenwerkingsmodellen voor een afgestemd stedelijk en stadsregionaal woonbeleid

Het onderzoek naar samenwerkingsmodellen voor een afgestemd stedelijk en stadsregionaal woonbeleid focust op hoe de Vlaamse overheid het verbeteren van de samenwerking tussen woonactoren kan ondersteunen. Volgende vragen stonden daarbij centraal:

  1. Welke samenwerkingsmodellen voor lokale woonactoren zijn mogelijk? Wat zijn hiervan de resp. voor- en nadelen?
  2. Vragen andere gebiedstypes om andere modellen?
  3. Op welke manier kunnen deze samenwerkingsmodellen in de regelgeving worden aangemoedigd?