Speerpuntenprogramma 2022

  • 23 december 2021

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) start drie onderzoeksopdrachten in samenwerking met het Kenniscentrum Vlaamse steden (KCVS) en de 13 centrumsteden in 2022. Deze opdrachten kaderen binnen het Speerpuntenprogramma van Smart Flanders 2.0, waarbij wordt gewerkt rond een aantal gedeelde, stedelijke uitdagingen.

Het KCVS zal de resultaten van de onderzoeksopdrachten delen met de 13 centrumsteden, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de 287 Vlaamse gemeenten. In wat volgt worden de drie onderzoeksopdrachten kort toegelicht.

Zon-zoneringskaart

ABB start in samenwerking met het KCVS een onderzoek naar het potentieel van een zon-zoneringskaart. Dit is een tool met als doel het potentiële aanbod aan zonne-energie en de reële vraag naar energie in kaart te brengen.

De eerste stap is een studie met een uitgebreide bevraging van de betrokken stakeholders: de 13 centrumsteden, de Vlaamse energiecoöperaties en de netbeheerders. Daarnaast worden ook het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en Digitaal Vlaanderen betrokken. Vervolgens wordt dit vertaald in concrete functionaliteiten.

De opdracht is gegund aan Syntraal in samenwerking met hun partner MapGear. Zij ronden het onderzoek in voorjaar 2022 af.

 

zon- en windenergie

Energiedelen in appartementsgebouwen

Het KCVS start een kortlopende opdracht op omtrent de mogelijkheden van energiedelen in appartementsgebouwen.

Steden en gemeenten worden geconfronteerd met uitdagingen in verband met de productie van duurzame lokale energie, in het bijzonder voor appartementsgebouwen. Lokale besturen zijn daarbij op zoek naar welke rol zij kunnen opnemen in een opschaling richting duurzame lokale energieproductie, als voorbeeld, facilitator of investeerder. In het onderzoek worden de verschillende scenario’s voor het produceren, opslaan en delen van energie in appartementsgebouwen bestudeerd. Ook komt de samenwerking met lokale energiegemeenschappen en energiecoöperaties aan bod.

De subsidie voor dit onderzoek zal leiden tot een overzichtelijk draaiboek “energiedelen in appartementsgebouwen”. Daarmee worden lokale besturen, syndici en inwoners ondersteund in het samenwerken met lokale energiegemeenschappen en het opschalen van energieproductie en -deling in appartementsgebouwen.

Voor dit onderzoek is een looptijd van tien maanden voorzien. Het start in januari 2022.

 

appartementsgebouwen

Vlaamse Datapedia

In samenwerking met het KCVS zet ABB een onderzoek op naar een Vlaamse Datapedia, geïnspireerd op het Nederlandse voorbeeld (https://www.datapedia.nl/). De Nederlandse Datapedia is een overzichtelijk handboek dat steden en gemeenten helpt om met beschikbare data aan de slag te gaan. Een overzicht van aandachtspunten en verbetermogelijkheden wordt steeds meegegeven. Hiermee wil ABB steden en gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen in het voeren van data-gedreven beleid.

De Vlaamse Datapedia ontzorgt en ondersteunt lokale besturen door in te spelen op de actuele informatiebehoeften van steden en gemeenten in het voeren van een data-gedreven beleid. Dit komt ten goede van de 13 centrumsteden, de VGC en de 287 Vlaamse gemeenten. Daarnaast kunnen ook burgers, bedrijven, middenveldorganisaties en kennisinstellingen de Vlaamse Datapedia raadplegen. De focus ligt in een eerste fase op mobiliteits- en waterdata.

Voor dit onderzoek is een looptijd van vijf maanden voorzien. Het start in januari 2022.