Slim in de Stad-subsidie

Het Vlaamse stedenbeleid ging vanaf 2015 op zoek naar het meest innovatieve en creatieve concept over de stad van de toekomst. Vanaf 2018 gaan we een stap verder.  De projectsubsidie ‘Slim in de Stad’ is de opvolger van de Slim in de stad-prijs. We stelden vast dat de winnende steden hun prijzengeld bijna altijd aanwendden voor de uitvoering van hun weerhouden concept. Omdat zowel het uitdenken van een slim concept als een slimme uitvoering belangrijk zijn, besliste Vlaams minister Homans om vanaf 2018 met een subsidie te werken. Aan de Slim in de Stad-oproep kunnen de dertien centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel deelnemen. In totaal is  een bedrag van 435.000 euro beschikbaar. Er wordt aan maximaal drie projecten een subsidie toegekend.

Jurering

De jurering gebeurt door een jury die bestaat uit vertegenwoordigers van de steden (en Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel) en uit deskundigen.

Beoordelingscriteria

Inhoudelijke criteria

  • Wijze waarop het ingediende concept de levenskwaliteit in de stad (of steden) of stadsregio(‘s) wil verbeteren?
  • De kwaliteit van en de argumentatie voor het technologisch aspect en/of de rol van open en/of realtie data in het uitbouwen van het concept?
  • De mate waarin het te operationaliseren concept origineel en innovatief is?
  • De wijze waarop het concept een voorbeeld kan zijn voor andere steden?
  • De kwaliteit van de samenwerking bij de totstandkoming van het concept en de geplande samenwerkingsaanpak bij de uitvoering.

 Evaluatieve criteria voor de realiseerbaarheid en haalbaarheid

  • Projectorganisatie;
  • Projectplanning;
  • Financiering totale project;
  • Besteding subsidie.