Sint-Pieters Brugge, een buurt in beweging

  • 18 maart 2020

In het kader van de eerste oproep Investeringen in Sociale Infrastructuur 2017 kende het Vlaams Stedenbeleid aan het project ‘Rond den Heerd Sint-Pieters Brugge’ een subsidie van 452.400 euro toe. De herbestemming van Rond den Heerd is een eerste stap in een ruimere opwaardering van Sint Pieters. In het kader van de oproep stadsvernieuwing kregen 2 conceptstudies in Sint-Pieters Brugge groen licht. Eentje is lopende en zoekt een slimme toekomstoplossing voor de stadssite Tempelhof De Dijk, als hefboom voor meer sociale cohesie. Daarnaast werd eind 2019 een conceptstudie goedgekeurd voor een grondige denkoefening rond de toekomstige ontwikkeling van het binnenhavengebied. De laatste oproep Investeringen in Sociale Infrastructuur 2019 kende aan het project ‘De Pastorie, Eco-Sociaal Deelhuis’ een subsidie van 666 000 euro toe. Als hekkensluiter kende het Agentschap Binnenlands Bestuur ook een investeringssubsidie toe aan de renovatie van de Sint-Pauluskerk, als derde centrale ontmoetingsplek. Kortom Sint-Pieters Brugge beweegt!

Sint-Pieters is een Brugse deelgemeente aan de rand van de oude binnenstad. De ontwikkeling van de binnenhaven heeft heel wat industrie en nijverheid gebracht, geconcentreerd rond het Boudewijnkanaal en de ambachtelijke zone aan de Blauwe Toren. Samen met de aanwezigheid van het de zorgcampus Molenerf met onder andere het druk bezochte AZ Sint-Jan, zorgt dit voor belangrijke verkeersassen.

De eerste sociale woonwijken evolueerden samen met het toenemend aantal bedrijven en havenactiviteiten. Tot vandaag telt Sint-Pieters een groot aantal sociale woningen: 25 procent van de 7.750 inwoners woont in een sociale huurwoning. De kansarmoede-indicatoren in deze wijk liggen hoger dan het gemiddelde in Brugge. In Sint-Pieters bevindt zich bovendien het grootste woonuitbreidingsgebied van Brugge. De Sint-Pietersmolenwijk en de wijk Duivenkeet krijgen er in de nabije toekomst samen nog minstens 400 woningen bij, waarvan het gros sociaal wonen is.

De stad Brugge realiseerde samen met het OCMW van Brugge en enkele partners het project ‘Rond den Heerd Sint-Pieters Brugge’. In de leegstaande gelijkvloerse verdieping van het sociaal appartementencomplex Den Heerd vond de stad Brugge ruimte voor de realisatie van zowel het OCMW- en buurtcentrum, als het recente wijkgezondheidscentrum De Bruggen. De nieuwe bestemming van de ruimtes in Rond den Heerd moet van Sint-Pieters een warme woonwijk in de stad maken. Met dit project zet Brugge in op gezondheidsbevordering en een toegankelijke zorg-, gezondheids- en dienstverleningsaanbod. Bezoekers kunnen hier terecht voor informatie, recreatie en dagverse maaltijden. Het project doet beroep op armoedevereniging vzw Wieder om mensen in kansarmoede zo best mogelijk te bereiken, om: (1) de gezondheid- en zorgkennis van mensen te verhogen, (2) vroegtijdige detectie van mensen met gezondheidsproblemen of zorgnoden te bevorderen, (3) de toegang tot de bestaande gezondheidszorg te verbeteren en (4) het sociaal weefsel te versterken.

Dat op de site 'Den Heerd' zich naast het OCMW / Mintus dienstencentrum ook nog het wijkgezondheidscentrum 'De Bruggen' bevindt, is een troef voor preventieve en effectieve gezondheidszorg. De site huisvest ook de lokale afdeling van het “Huis van de Bruggeling”, een open huis waar iedereen met vragen naar stads dienstverlening en stadsadministratie terecht kan.

Naast het project ‘Rond den Heerd Sint-Pieters Brugge’ zijn er andere projecten in de steiger in Sint-Pieters Brugge.

De stad Brugge maakt voor de recreatiesite Sint-Pietersplas een masterplan op. Vandaag is het vooral een plas om te watersporten en zijn er sportkampen met overnachting, maar de stad Brugge zoekt naar een verruiming van activiteiten. Een toekomstvisie maakt op deze plek nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Ook voor De Dijk en het Tempelhof zijn er plannen. Een studie is in opmaak om de grote stadstuin als een verbindingsplek voor de inwoners van Sint-Pieters te maken. Deze site huisvest naast jeugd- en sportinfrastructuur ook een toneelzaal, een bibliotheek en een buurtgerichte bewonerswerking.

Door de realisatie van het ‘project ‘De Pastorie, Eco-Sociaal Deelhuis’ in de oude pastorie wordt deze site de uitvalsbasis voor socio-culturele activiteiten en het verenigingsleven van St Pieters.

Het verbinden van generaties kreeg via het Interreg-project Age'In ruimere aandacht: twee ‘buurtverbinders’ zetten zich in voor sterkere samenwerking tussen professionele en vrijwillige buurtactoren. Hiermee beoogt de stad Brugge een optimaal netwerk rond thuiszorg zodat oudere bewoners tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen.

Tenslotte wordt de modernistische Sint-Pauluskerk gerenoveerd. Deze renovatie moet op termijn een polyvalent functioneel kerkgebouw opleveren.