Scheldekop

Oudenaarde Scheldekop

Inbreng Vlaams stedenbeleid

 • aanleg publieke ruimte
 • projectsubsidie van 3.000.000 euro

Mobiliteit

Door de heraanleg van de boorden wordt de missing link van een lange afstandsfietspad vervolledigd.  Door de nieuwe fietsersbrug aan de jachthaven zal ook de verbinding tussen de schoolafdelingen veiliger worden. 

 • De Scheldekop is een ontwikkeling heel dicht bij het centrum.  Door de heraanleg van de boorden zal de barrière van de Schelde doorbroken worden zodat het stadsdeel Pamele terug deel zal uitmaken van het centrum. 
 • De ontwikkeling wordt als een auto-arm woonerf aangepakt ( louter hulpdiensten, reinigingsdiensten, … ).  De toegangen van de parkeergarages opgenomen in de bouwblokken situeren zich op de randen van het project.
 • De parkeernormeringen voor fietsen en auto’s, die op eigen terrein dienen opgelost, werden opgenomen in het Protocol en de bilaterale overeenkomsten.  ( 2 fietsenstallingen, 1 parkeerplaats per woongelegenheid en 1,5 parkeerplaats per woongelegenheid > 150 m² )

Handelsruimte

 • Gepland: 7.625 m²

Programma

 • waterfrontontwikkeling met woningen
 • voorzieningen voor FOD Justitie en Federale Politie
 • culturele functies
 • heraanleg van openbaar domein
 • aanleg fiets- en voetgangersverbindingen
 • verknoping van Pamele met stadskern door fiets- en voetgangersverbindingen

Partners

 • Stad Oudenaarde
 • Vlaamse overheid: VMM en Vlaams stedenbeleid.
 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Waterwegen en Zeekanaal NV
 • Regie der Gebouwen
 • SHM Vlaamse Ardennen
 • NV Scheldekop

Publieke ruimte

 • Gerealiseerd: verharde publieke buitenruimte:  31.485 m²
 • Geplande verharde publiek buitenruimte:  13.785 m²

Wonen

 • Gepland: 3 bouwblokken met 200-tal woongelegenheden (appartementen en grondgebonden woningen

Groen

 • Geplande groene ruimte: 8.785 m²

Innovatieve realisaties

 • masterplan opgemaakt door 10 ontwerpers van verschillende disciplines tijdens achtdaagse workshop
 • ruime inspraak van publiek en stakeholders via verschillende publieksmomenten en stadsdebat : ‘Oudenaarde durft’.