Save the date: Webinar open data voor lokale besturen

 • 4 oktober 2021

Op 18 november organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met imec vzw het webinar ‘Open Data voor lokale besturen’. Tijdens dit webinar wordt het handboek ‘Open Data voor lokale besturen’ getoond. Dit handboek is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken die helpen om een succesvol open data beleid in het lokaal bestuur uit te voeren. Naast het handboek is er ook de voorstelling van een quick scan, een zelfevaluatieinstrument voor de lokale besturen. Via enkele vragen weet een gemeente of stad dan hoe het gesteld is met open data in haar organisatie en hoe ze stappen vooruit kan zetten in haar open data beleid. Zowel het handboek, als de quick scan bouwen verder op bestaande initiatieven: Open Data Charter (uit het vorige programma van Smart Flanders) en de City-of-Things-oproep rond data awareness

Om het gebruik van deze instrumenten te versterken, organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur in 2022  workshops om werken met open data beter in de vingers te krijgen en om de hoofdstukken uit het handboek in de praktijk te vertalen. Tijdens dit webinar kom je hier ook meer over te weten. 

Het webinar vindt plaats van 14u tot en met 16u. 

Hierbij het programma: 

 • Verwelkoming door ABB
 • Presentatie handboek ‘open data voor lokale besturen) – imec
  • Een draaiboek om een open data-beleid op te zetten
 • De Quick-scan – imec
  • Een blik op het huidig open data-beleid van het bestuur
 • De begeleidende workshops – imec
  • Een verdiepend kennisdelingstraject en draagvlakcreatie om het handboek beter te implementeren
 • Open Data in Vlaanderen – Digitaal Vlaanderen
  • Een kijk op het groter beeld waarin de Vlaamse overheid inzet op het gebied van open data

Meer informatie vind je op de website van Smart Flanders

 Schrijf je alvast in voor deze webinar.