S.A.M.E.N. : een ketenaanpak bij jongerencriminaliteit

  • 10 februari 2021

Het nieuwe project S.A.M.E.N. staat voor Snel, Alternatief, Maatwerk, Efficiënt en Nabij. Het vertrekt vanuit de vaststelling dat jongeren uit kwetsbare buurten, die een misdrijf plegen, vaak recidiveren of ingesloten worden in een crimineel netwerk.

De stedelijke overheden en de politie of justitie bieden daarop geen afdoend antwoord. Dat heeft een weerslag op de kwetsbare buurten waar deze jongeren wonen: buurtbewoners worden bang en vinden dat de overheid tekort schiet.

Drie Vlaamse ministers Somers, Beke en Demir nemen hierrond ‘samen’ vanuit de Vlaamse Regering een initiatief. Dat is erop gericht dat (1) de verschillende partners rond preventie, welzijn en justitie niet meer na elkaar, maar tegelijkertijd en (2) in overleg in actie schieten om de lokale veiligheid en de leefbaarheid van de wijken te verbeteren.

Het proefproject loopt in 1 specifieke Mechelse wijk van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Het project bestaat uit 2 luiken:

  • een prégerechtelijk/preventief luik: voorkomen dat jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar verglijden naar een criminele levensstijl;
  • een gerechtelijk luik: op een snelle, duurzame en effectieve manier reageren op crimineel gedrag.

Het Openbaar Ministerie engageert zich om S.A.M.E.N. – magistraten aan te stellen én vanuit de justitiehuizen bijkomende justitie-assistenten ter beschikking te stellen.

De subsidie van de Vlaamse Overheid focust zich op de ontwikkeling van een pilootfase binnen het prégerechtelijke luik.

Hoe pakken we dit pilootproject aan?

De focus ligt op casusoverleg. De bedoeling is het opstellen van individuele plannen van aanpak. Die plannen zijn gericht op het opnieuw verbinden van de jongeren met de samenleving. Ze houden rekening met de persoonlijke ontwikkeling en opleiding, de relaties, het emotioneel en fysiek welbevinden en de sociale inclusie van de betrokken jongeren. 

ABB en  het Hannah Arendt Instituut (HAI) voeren samen een impactmeting uit die de mogelijkheden van het innovatieve project in kaart  brengt en inzicht wil geven op de knelpunten.