Registratie interactieve werksessies VLOCA

  • 15 juni 2020

Het Agentschap Binnenlands Bestuur en de twee onderzoekscentra, imec en VITO, nodigen je uit om deel te nemen aan de interactieve werksessies op 25 juni en 30 juni, elk met een andere insteek. Deze sessies zijn een vervolg op het online infomoment over de Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA). Tijdens deze werksessies verneem je hoe je kan participeren en wat de vervolgstappen van het traject zijn. Gezien de hoge mate van interactiviteit gaan deze sessies in beperkte groep door. Bij een groot aantal geïnteresseerden worden deze sessies herhaald. 

Voor meer informatie en de registratie kan je terecht  op het VLOCA-portaal vanaf woensdag 17 juni.