Rasterstad – stadregionale samenwerking

Op 18 november 2008 werd een Discussieplatform Rasterstad - Stadsregionale Samenwerking geïnstalleerd om de Vlaamse praktijk van stadsregionale samenwerking te verkennen en er aanbevelingen over te formuleren. In dit rapport worden pistes aangereikt die ertoe kunnen leiden dat de bestuurlijk-politieke beter aansluit op de maatschappelijke laag met het oog op sterkere steden en een sterke stadsregio.