Oproepen stadsvernieuwing

Oproepen project- en conceptsubsidie

De stadsvernieuwingsprojecten verhogen de (sociale) aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid van onze steden. Wat maakt die stadsprojecten zo uitzonderlijk?

  • Ze streven allemaal een ingrijpende vernieuwing van een stadsdeel na.
  • Ze passen in een brede stedelijke visie.
  • Ze vormen een hefboom voor een geïntegreerde stadsontwikkeling.

De oproep 2021 is gelanceerd  op 18 maart 2021 en loopt tot  17 juni 2021.

Meer info

Thematische oproep

Vanaf 2017 subsidieert Vlaanderen thematische stadsvernieuwingsprojecten. 

Thematische stadsvernieuwingsprojecten zijn kleinschalige en vernieuwende  stadsvernieuwings¬projecten die inspelen op specifieke, stedelijke uitdagingen. Ze haken in op nieuwe uitdagingen of uitdagingen waarop de steden nog onvoldoende antwoorden hebben. Thematische projecten zijn daarom per definitie experimenteel en innovatief.

Jaarlijks stelt de Vlaamse Regering een subsidiebedrag van 1.200.000 euro ter beschikking voor thematische stadsvernieuwingsprojecten. Het plafond per project bedraagt maximum 500.000 euro. Eenmaal goedgekeurd, moeten de steden het project binnen de drie jaar realiseren.

Elk jaar lanceert de Vlaamse overheid een oproep voor één of meerdere stedelijke uitdagingen