Projectoproep preventie van extremisme en polarisatie

  • 5 maart 2021

Vlaams minister van Samenleven, Bart Somers,  lanceerde op 5 maart een projectoproep die voor gemeenten en steden ondersteuning voorziet om gewelddadige radicalisering, extremisme en polarisatie aan te pakken.

Het doel van deze ondersteuning  is de lokale regiefunctie van steden en gemeenten  te versterken door het uitbouwen van netwerken. De regiefunctie biedt de mogelijkheid om gericht in te spelen op bepaalde pijnpunten die zich lokaal voordoen.

Het is een meerwaarde om de krachten te bundelen en een samenwerking aan te gaan met verschillende steden en gemeenten.

Meer info vindt u op het portaal preventie gewelddadige radicalisering, extremisme en polarisatie.