Programma studiedag 'De Bereikbare Stad'

Programma studiedag 'De Bereikbare Stad'

 

Onthaal

09.30 - 10.00

 

Welkomstwoord 

10.00 - 10.15
 

Plenair gedeelte 

10.15 - 12.15

 • Met een factor 8 naar de mobiliteit van de toekomst
  Prof. dr. Cathy Macharis (VUB / MOBI) schreef het boek “Met een factor 8 naar de mobiliteit van de toekomst”. In dat boek belicht ze 8V’s die we nodig hebben om onze mobiliteit grondig te verduurzamen en zo mee de klimaatverandering te tackelen. In haar keynote speech zoomt Prof. Macharis in op die factoren waar ook kleinere steden een cruciale rol kunnen spelen.
   
 • Transities voor een duurzame én rechtvaardige stad 
  Dr. Koos Fransen (VUB / UGent) neemt ons mee in het verhaal rond bereikbaarheid, barrières voor volwaardige deelname aan onze maatschappij en mobiliteitsarmoede. Daarnaast licht Koos ook toe hoe participatieve en co-creatieve stedelijke experimenten de transitie naar een stad voor iedereen kunnen ondersteunen.
   
 • Kansen vanuit vervoersregio's
  Saadet Gülhan en Sven Lieten, voorzitters uit verschillende vervoerregio’s, vertellen over de kansen voor provinciale steden die de vervoerregio te bieden heeft. Hoe geniet u als kleinere stad mee van het schaalvoordeel van de vervoerregio en hoe kunt u als kleinere stad mee wegen op het mobiliteitsbeleid binnen een grotere regio?
   
 • Panelgesprek "De Bereikbare Stad"
  De keynote speakers en de vertegenwoordigers uit de vervoerregio’s gaan in gesprek over de thema’s die doorheen de studiedag aan bod komen. U wordt digitaal mee betrokken in het debat en het panel reflecteert over uw antwoorden op stellingen die worden afgevuurd.

Lunch

12.15 - 13.15
 

Workshop 1*

13.15 - 14.30

Workshop 2*
14.30 15.45


In de namiddag kan je aan 2 workshops deelnemen. Graag vragen we je om 3 workshops aan te duiden die je graag zou willen volgen. Op basis van jouw voorkeur word je ingedeeld voor de workshops.

  * met uitzondering van de workshop “Hoppinpunten en mobipunten”. Deze neemt de volledige namiddag in beslag en gebeurt via een plaatsbezoek in Leuven.

 • De weg naar elektrisch rijden in provinciale steden | Arthur Vijghen, The New Drive
  Hoe kunnen provinciale steden aan de slag rond elektrisch rijden? Aan de hand van enkele cases maken de deelnemers samen met Arthur een beknopte roadmap “elektrisch rijden voor kleinere steden” op.
   
 • Impact via parkeerbeleid | Luc Van den Berghe LVDB Parkeeradvies
  Aan de hand van enkele voorbeelden wordt samen gezocht naar obstakels, belangrijke stakeholders, concrete handvaten, en quick wins om tot een gedragen parkeerbeleid te komen. Ook kleinere steden krijgen handvaten aangereikt om via parkeermaatregelen te sturen op hun stedelijke mobiliteit.
   
 • De stad in na corona | Tom D'Hollander, Infopunt Publieke Ruimte
  Tijdens corona werden steden (al dan niet tijdelijk) getransformeerd om meer ruimte te bieden aan bewoners, fietsers en voetgangers. Welke initiatieven van corona zouden behouden moeten/kunnen worden? Voorbeelden als “leefbare buurten” en “zomerstraten” worden als vertrekpunt van deze brainstorm gebruikt.
   
 • Mobiliteit voor/met iedereen | Koos Fransen (VUB/Gent + STR.AAT)
  Welke concrete aanbevelingen kunnen kleine en middelgrote steden en gemeenten meenemen om mobiliteit inclusiever te maken? Wat is de link tussen mobiliteit, onze bebouwde omgeving en ons verplaatsingsgedrag en hoe kunnen cocreatieve experimenten in de publieke ruimte voor een mentaliteitsshift zorgen? We gaan hier samen naar op zoek!
   
 • Kleinere stad, toch SmartCity | Pieter Morlion, MORE LION/Imec
  Data en technologie zijn vaak beladen begrippen voor kleinere steden. Het klinkt duur en je weet niet goed wat je met al die data aan moet. Wij gaan samen met jullie op zoek naar concrete mogelijkheden – low tech én high tech - om toch met data en technologie aan de slag te gaan in functie van uw stedelijke mobiliteit.
   
 • Hoe laat je je burgers de switch maken? | Netwerk Duurzame Mobiliteit
  Zelfs met de beste fietsinfrastructuur en het meest performante openbaar vervoer, krijg je sommigen moeilijk uit de auto. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft jarenlange ervaring in het opzetten van campagnes en andere initiatieven die burgers kunnen verleiden en stimuleren richting duurzamere mobiliteitskeuzes. Succesvolle voorbeelden passeren de revue en we gaan in gesprek over wat er ook in jouw stad zou kunnen werken.
   
 • Hoppinpunten en mobipunten: een meerwaarde voor de buurt, de reiziger en de stad | Bram Roelant, Mobipunt vzw en Sven Huysman, The New Drive & Autodelen.net
  Je wordt in de namiddag
   volledig ondergedompeld in de uitwerking van Hoppinpunten, via (inter)nationale good practices en ruimte voor vragen. Met dit kader ga je praktisch aan de slag, want waar moet je allemaal rekening mee houden bij de realisatie van een kwalitatief Hoppinpunt?

 

Plenaire afsluiter

15.45 - 16.15
 

Receptie

16.15 - 17.00

     Wat?             Studiedag 'De Bereikbare Stad'.
     Wanneer?  Op woensdag 24 november 2021 van 10 tot 17 uur.
     Waar?           In het Provinciehuis Vlaams-Brabant. (Leuven)

   Neem je graag deel? Schrijf dan snel in!