Nieuw Vlaams fonds voor (groot)stedelijke stimuli en plattelandsinvesteringen

  • 19 mei 2017

Vanaf 2017 komen de middelen voor het Plattelandsfonds en het Grootstedenbeleid terecht in het Vlaams fond ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen. Het team Stedenbeleid (Agentschap Binnenlands Bestuur) behandelt de subsidiedossiers.

De subsidiëringswijze bouwt voort op de werking van het vroegere Plattelandsfonds en het grootstedenbeleid.

De methodiek van het Plattelandsfonds blijft behouden om de doellijst, de prioriteringslijst en de hoogte van der subsidies te bepalen. De bestaande verdeling van de middelen en de huidige logica verlengen we tot minstens 1 januari 2024.

Wat verandert er dan wel?

  • Lokale besturen mogen de subsidies uitsluitend gebruiken voor investeringen in materiële vaste activa.
  • De plattelandsgemeenten beslissen autonoom in welke materiële activa ze willen investeren en moeten dus niet langer een project ter goedkeuring indienen.
  • De Vlaamse overheid schakelt over op een ex-postcontrole via de digitale rapportering van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC).

Het luik grootstedenbeleid ondersteunt vijf steden (Antwerpen Gent, Mechelen, Oostende en Sint-Niklaas) waar zich in sterke mate grootstedelijke uitdagingen aandienen. We verlengen ook de bestaande verdeling van de middelen.

Wat verandert er?

  • Lokale besturen moeten de subsidies gebruiken voor investeringen in stadsvernieuwingsprojecten.
  • De steden beslissen zelf in welke stadsvernieuwingsprojecten zij willen investeren en moeten niet langer een projectaanvraag ter goedkeuring indienen.
  • De verantwoording van de subsidies gebeurt op basis van een ex-postcontrole via de digitale rapportering van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC).

Eind juni 2017 ontvingen de betrokken 50 plattelandsgemeenten en 5 (groot)steden een brief met de nieuwe subsidieregeling.

Vragen? Kijk naar pdf bestandFAQ (43 kB) - pdf bestandBudgetinstructies lokale besturen 2018 (776 kB) of neem contact op met het team Stedenbeleid.