Oproep wijkverbeteringscontracten

  • 22 maart 2021

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht maakt Vlaams minister Bart Somers, bevoegd voor het Binnenlands Bestuur, 4 miljoen euro vrij voor de realisatie van wijkverbeteringscontracten.

Met de oproep wijkverbeteringscontracten ondersteunt de minister Vlaamse steden en gemeenten bij het aanpakken van uitdagingen in kwetsbare wijken. De wijkverbeteringscontracten spitsen zich vooral toe op uitdagingen die de ‘lokale’ draagkracht en hefbomen overstijgen. De focus ligt daarbij op afgebakende wijken, met hardnekkige en onderling verweven uitdagingen maar ook kansen, bijvoorbeeld op het vlak van het samenleven, de veiligheid,  de gezondheid, de economie, het wonen en/of infrastructurele uitdagingen.  

Voor de geselecteerde wijken wordt een wijkverbeteringscontract afgesloten. Vertrekkend vanuit de eigenheid van de wijk, beoogt dit contract oplossingen via een mix van harde en zachte maatregelen. Verschillende lokale, bovenlokale en Vlaamse actoren gaan daarvoor engagementen aan. Een wijkverbeteringscontract wil immers ruimte creëren voor nieuwe paden en experimenteerruimte. Tot de mogelijkheden behoren o.a. (het bestuderen van de mogelijkheid tot) regelluwe zones, experimentenregelgeving, vernieuwende ICT-oplossingen, kleinschalige infrastructuurwerken, enz.

Deze oproep loopt tot 19 juli 2021.