Oproep stadsvernieuwing 2021

  • 18 maart 2021

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceert de oproep 2021 voor de aanvraag van concept- en projectsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten. Dertien centrumsteden, eenentwintig provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel kunnen een aanvraag indienen. 

De stad is inderdaad opnieuw een aantrekkelijke plek om te wonen, te leven, te werken en te ontspannen. Stadsvernieuwingsprojecten zijn de hefbomen in deze heropwaardering. Ze lopen voorop voor een geïntegreerde stadsontwikkeling in functie van economische, ecologische en sociale meerwaarden.

De leefbaarheid van de steden blijft nog steeds een belangrijk vraagstuk. De opgave van stadsvernieuwing is geëvolueerd van herstel naar investeren en naar meer plaats te maken voor de stadsbewoners. Steden bieden onderdak aan een alsmaar heterogenere bevolking. Die diversiteit manifesteert zich op verschillende vlakken: inkomen, religie, herkomst, leeftijd, geaardheid... De stad is het milieu bij uitstek om met diversiteit om te gaan en om te werken aan een inclusieve samenleving.

Stadsvernieuwingsprojecten hebben aandacht voor het ontwerp van en de investering in ruimtelijke kwaliteit . Hiernaast hebben stadsvernieuwingsprojecten ook oog voor de stedelijke regie, de samenwerking met de civiele maatschappij en het brede stadsdebat, de maatschappelijke én publiek-private coproductie. Steden dragen het samenleven hoog in het vaandel dragen en weten de meerwaarde van smart cities te gebruiken in hun verdere ontwikkeling richting duurzame stad.

Deze oproep loopt tot 17 juni 2021.

Meer informatie vind je bij stadsvernieuwing.