Openingslezing KU Leuven Urban Studies Institute (LUSI)

  • 21 oktober 2021

COVID-19 als stedelijke uitdaging bij uitstek

20 januari 2022 - 17u - Provinciehuis Vlaams Brabant in Leuven

Er wordt wel eens beweerd dat we in ‘het stedelijk tijdperk’ leven. Dit rechtvaardigt op zich reeds intensief stedelijk onderzoek, maar één van de uitdagingen hierbij is dat gezien de complexiteit van de stad geen enkele discipline het als exclusief studieobject kan claimen. Het blijft dan ook een uitdaging om de beste manier te vinden om aan stedelijk onderzoek te doen vanuit een interdisciplinaire invalshoek. Tegen deze achtergrond werd in 2021 het ‘KU Leuven Urban Studies Institute’ (LUSI) opgericht met als dubbele missie: (1) het aanscherpen en structureel verankeren van de interdisciplinaire samenwerking tussen onderzoekers van de KU Leuven die zich bezighouden met stedelijke vraagstukken; en (2) de KU Leuven een duidelijkere identiteit en zichtbaarheid geven binnen zowel de stedelijke onderzoeksgemeenschap als de maatschappelijke en beleidscontext.

Op 20 januari 2022 houdt het LUSI een openingslezing die focust op wat vaak, zij het soms op al te eenvoudige wijze, verondersteld wordt een fundamentele stedelijke uitdaging te zijn: COVID-19.  In de lezing put prof. Colin McFarlane (Durham University) uit zijn lopende onderzoek naar stedelijke dichtheden om na te denken over COVID-19 en het belang van de stad. Hij waarschuwt voor simplistische benaderingen die de verspreiding van het virus toeschrijven aan stedelijke dichtheden, en pleit in deze lezing voor meer genuanceerde denkbeelden die zich richten op netwerken, ruimtelijke condities, hoge woondichtheden en armoede.

Meer informatie en inschrijvingsformulier.