Open Data Charter – voorbeeldclausules helpen je op weg

  • 20 september 2019

Een goed jaar geleden is het Open Data Charter, opgesteld in het kader van het Smart Flanders-programma, goedgekeurd door de 13 Vlaamse centrumsteden en het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid van de Vlaamse overheid. Het charter bevat 20 ambitieuze principes om een duurzaam en gemeenschappelijk open data-beleid te voeren. De principes zijn gericht op een duurzame en transparante ontsluiting van data, alsook op een maximaal hergebruik door derde partijen.

Om de principes beter te kunnen vertalen naar de praktijk is een begeleidend document met voorbeeldclausules opgesteld die in aanbestedingen, concessies en contracten gebruikt kunnen worden om met leveranciers afspraken te maken rond (Linked) Open Data. Momenteel zijn er steden die hier gebruik van maken. Heb je als lokaal bestuur al gebruik gemaakt van de voorbeeldclausules? Dit editeerbaar document staat open voor feedback, dus laat zeker weten hoe dit is verlopen. Op die manier kan het document steeds verder verbeterd en geoptimaliseerd worden.

 

Meer informatie over het Open Data Charter én het editeerbaar document van de voorbeeldclausules is te vinden op:  Open Data Charter.

Eind 2019 loopt het Smart Flanders-programma af. Op 12 december 2019 vindt het slotevent plaats met een terugblik op het programma. Reserveer deze datum in je agenda. Meer informatie hierover volgt binnenkort.