Oostende: stad krijgt kralensnoer van 360 ha

 • 24 juli 2013

De rand van Oostende was de afgelopen decennia geëvolueerd tot een onduidelijke rafelrand. De voorbije drie jaar startte de stad met de aanleg van een vlotte verbinding tussen de verschillende groenzones. Met het zogenaamde ‘Groen Lint’ schenkt Oostende zichzelf een grote tuin van 360 ha bestaande uit vijftien verschillende zones, elk met een eigen karakter en invalshoek. De stadsrand zal in de toekomst o.a. landschapstransformaties, volkstuinen en een plek voor evenementen bieden.

De realisatie van het Groen Lint duurt nog tot 2060. Dat gebeurt niet alleen door de stad. Sommige zones zijn niet in eigendom van de stad maar van particulieren of andere overheden. De verdere realisatie gebeurt daarom in overleg met de andere eigenaars, maar ook in co-creatie met de Oostendenaars.

Meer dan recreatie

Het Groen Lint heeft niet alleen een recreatieve functie. Een goede inrichting heeft voor de stad een grote meerwaarde, namelijk een grote tuin waar meerdere functies elkaar kruisen. Een groengebied zal bijvoorbeeld via een netwerk van kleine kanaaltjes en plassen in cultuur gebracht worden en zo plaats bieden voor stadslandbouw. Op het vlak van waterretentie, zal de groene gordel als een interface tussen land en zee functioneren. Kreken, polderkanaaltjes en wetlands zullen het mogelijk maken om grote hoeveelheden water tijdelijk te bufferen.

Het Groen Lint biedt ook ruimte voor hernieuwbare energie. Windmolens in de industriële kanaalzones , de aanleg van koolzaadvelden en de integratie van een biogasinstallatie zijn in het masterplan opgenomen.

Europese samenwerking

Oostende werkte voor het project Groen Lint samen met het Britse Rother District. Dat gebeurde in het kader van Interreg IVA 2 Zeeën,“21st Century Parks”. Beide partners dachten samen, in een aantal multidisciplinaire workshops, na over de betekenis en de inrichting van hedendaagse parken in de 21e eeuw. Ook het Groen Lint rond Oostende kwam hierbij aan bod. De Europese subsidie bedroeg 415.000 euro.

Actoren:

 • Stad Oostende
 • Europese overheid (Interreg IVA 2 Zeeën)
 • Rother District
 • Vlaamse Bouwmeester (oproep masterplan Groen Lint)
 • De Zwitserse architect Georges Descombes en de Gentse ingenieur-architect Bart Van Gassen van het bureau Technum waren de ontwerpers van het masterplan.

Leerpunten

 • Een sterk en continu politiek leiderschap, samen met een engagement voor kwaliteitsvolgroen
 • Een strategische visie op groenbeheer, geïntegreerd met andere openbare diensten en prioriteiten
 • Een effectief en goed ontwikkeld proces voor burgerlijke betrokkenheid en participatie
 • Adequate en betrouwbare middelen
 • Een focus op kwaliteit, eerder dan op kwantiteit
 • Een sterke en effectieve lobbyploeg
 • De waarde van groene ruimte kunnen aantonen
 •  Goede partnerschappen met publieke en private stakeholders
 • Een effectieve opvolging van de resultaten

 Maatschappelijke meerwaarde:

 • Recreatie: Oostendenaars en bezoekers kunnen op een afstand van 35 km diverse groene gebieden ontdekken. Ze zijn verbonden met een traject op maat van de fietser.
 • Duurzaamheid: Groen Lint combineert verschillende duurzame functies: stadsnabije landbouw, hernieuwbare energie, vermindering CO2-uitstoot, …
 • Economie: met ruimte voor hernieuwbare energie, recreatie en stadslandbouw heeft het Groen Lint ook een economische functie.

Overdraagbaarheid naar Vlaanderen

In het handboek “Park voor de toekomst, een voorbeeldgids voor de 21e eeuw”, vindt men een aantal beste praktijkvoorbeelden , en tal van aanbevelingen en tips, zo onder meer over stadslandbouw, soorten parken, verrassende parken uit binnen-en buitenland, toegankelijkheid, multifunctionaliteit, parken voor hangjongeren.