Onderzoek naar fijnmazige fietsdeelsystemen in de centrumsteden

  • 12 maart 2013

Vlaams minister van Steden Freya Van den Bossche en Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits laten de haalbaarheid van fietsdeelsystemen in de Vlaamse centrumsteden onderzoeken. Dat gebeurt ondermeer op basis van een scenario-ontwikkeling voor twee pilootsteden. De opdracht wordt uitgevoerd door studiebureau MINT.

Fietsdeelsystemen op maat van de centrumsteden

De laatste jaren introduceren meer en meer Europese steden een publiek fietsdeelsysteem. De bekendste in België zijn Villo in Brussel en Vélo uit Antwerpen. In andere Vlaamse steden bestaan er vaak al beperkte fietsdeelsystemen voor doelgroepen (studenten, werknemers, …) of in de NMBS-stations (Blue Bike) maar geen publieke, fijnmazige systemen zoals in Antwerpen en Brussel. Vele stadsbesturen gaven echter al aan een gelijkaardig, praktisch systeem te willen opstarten. Sommige onder hen namen het al expliciet op in hun nieuw bestuursakkoord.

Het onderzoek in opdracht van ministers Van den Bossche en Crevits laat toe om de haalbaarheid van fijnmazige fietsdeelsystemen in kleinere steden te onderzoeken. In Europa zijn er al verschillende voorbeelden van kleinere steden met populaire leenfietsen: Avignon (90.000 inwoners) en Rennes (200.000 inwoners) in Frankrijk, Coburg in Duitsland (40.000 inwoners) en Biel in Zwitserland (50.000 inwoners). Alleen blijkt niet elk systeem even geschikt voor elke stad en moet zorgvuldig bekeken worden hoe en waar de fietsstations ingeplant worden.

“Daarom hebben we nu een onderzoeksbureau aangesteld dat in kaart moet brengen welke systemen er allemaal bestaan en dat voor twee Vlaamse steden tot op detailniveau een concreet en haalbaar plan moet uitwerken”, zegt Vlaams minister Van den Bossche. De Vlaamse centrumsteden – zonder Antwerpen – kunnen zich de komende weken kandidaat stellen. De resultaten van de opdracht worden in september verwacht.

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits is bereid om op basis van de resultaten van de studie te onderzoeken in welke mate middelen kunnen vrijgemaakt worden voor de uitrol van een nieuw systeem in de geselecteerde steden. Minister Hilde Crevits: “De uitrol van fietsdeelsystemen in Vlaanderen kan nog meer mensen op de fiets zetten. Ik kijk dus met veel verwachting uit naar de resultaten van deze haalbaarheidsstudie”.

Onderzoeksopdracht

De opdracht wordt uitgevoerd door MINT en bestaat uit drie onderdelen:
1) ontwikkeling van een overzicht van fietsdeelsystemen in Europa, België en Vlaanderen
In dit deel van het onderzoek worden verschillende fietsdeelsystemen geïnventariseerd met aandacht voor factoren die een geslaagd systeem beïnvloeden of bedreigen. Het vormt een handleiding over fietsdeelsystemen en biedt de mogelijkheid tot benchmarking.

2) scenario-ontwikkeling in 2 centrumsteden
Er komt een uitgebreide analyse van 2 centrumsteden waarvoor een concreet implementatieplan wordt uitgewerkt. De centrumsteden kunnen zich hiervoor kandidaat stellen (zie verder). Daarbij is er o.a. aandacht voor afstemming op het mobiliteitsbeleid (fietsmobiliteit en co-mobiliteit) van de stad en andere fietsleensystemen.

3) Eindrapport en infosessie
Het overzicht van fietsdeelsystemen in Europa en de leerervaringen uit de 2 centrumsteden worden gebundeld in een eindrapportage. De leerervaringen worden gedeeld op een leermoment in september 2013.

Duurzame stedelijke mobiliteit

Thuis in de Stad ziet duurzame (stedelijke) mobiliteit als een bouwsteen voor een duurzame samenleving. Het is een prioriteit binnen het ViA-traject ‘duurzame & creatieve steden’.

>> Lees meer over ‘duurzame & creatieve steden’.

La Rochelle, pionier in fietsdelen

Naar aanleiding van de week van de mobiliteit schreven we een artikel over La Rochelle (80.000 inwoners) dat als een van de eerste steden een fietsdeelsysteem introduceerde.

>> Lees het artikel.