Nieuws

the new Leipzig charter
  • 20 december 2020

Het nieuwe Leipzig Charter est arrivé…

Ook ministers ontsnappen niet aan corona. Vlaams minister Somers  nam op 30 november namens België deel  aan de informele videoconferentie –van de Europese ministers verantwoordelijk voor stedelijke aangelegenheden.
Stad na Corona
  • 21 september 2020

Check hoe jouw stad eruit kan zien na Corona!

Op 21 september is de campagne van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur ‘stad na Corona’ van start gegaan.
VLOCA  kick-off
  • 15 juni 2020

Registratie interactieve werksessies VLOCA

Het Agentschap Binnenlands Bestuur en de twee onderzoekscentra, imec en VITO, nodigen je uit om deel te nemen aan de interactieve werksessies op 25 juni en 30 juni, elk met een andere insteek.
citizen science
  • 20 december 2020

De meerwaarde van Citizen Science voor een lokaal bestuur

Begin 2020 maakte het Smart Flanders-programma een doorstart. Na 3 jaar ondersteuning door imec is nu de keuze gemaakt om het Smart Flanders-programma verder te zetten met wisselende jaarthema’s. Het eerste jaarthema wordt ‘Citizen Science’ of burgerwetenschappen.
Zomerstraat
  • 26 juni 2020

Campagne Zomerstraten

Veel bewoners herontdekten de afgelopen maanden hun buurt en het belang van samenhorigheid. Maar inwoners moeten zich de komende maanden nog houden aan de nodige veiligheidsmaatregelen.
Brutopia
  • 11 juni 2020

Nieuwe wooninitiatieven: de tweede golf

In Vlaanderen schieten nieuwe wooninitiatieven zoals co-housing, CLT, kangoeroewonen en zorgwonen als paddenstoelen uit de grond. We weten er echter nog weinig over. Het rapport ‘Nieuwe wooninitiatieven: de tweede golf’ van Steunpunt Wonen is een eerste aanzet om enig inzicht te krijgen.
stationsomgeving Ronse Conceptsubsidie
  • 20 december 2020

Conceptsubsidies 2020

8 dossiers dienden een aanvraag in  voor een conceptsubsidie binnen de oproep stadsvernieuwing 2020. In totaal bedraagt de subsidiepot 360.000 euro. 5 concepten ingediend door de steden Gent, Roeselare, Ieper en Ronse ontvangen een conceptsubsidie.
REGIONAAL
  • 21 juni 2020

Seminarie: stedelijk beleid = stadsregionaal beleid

Scenario’s gewikt en gewogen!
Gemeente- en stadsmonitor vragenlijst
  • 11 juni 2020

Nieuwe Gemeente-Stadsmonitor op komst!

Daarom lanceert het Agentschap Binnenlands Bestuur vanaf 9 september de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor in alle Vlaamse gemeenten. In samenwerking met Statistiek Vlaanderen bevraagt ABB bijna 400.000 burgers van 17 tot 85 jaar.
twitter thuis in de stad slideshare thuis in de stad flipboard thuis in de stad YouTube thuis in de stad